Bruksanvisning for kroppen i stive permer

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Foss, ØT.

  Veien til god helse

  320 s, tab, ill. Oslo: J.M. Stenersens forlag, 2008. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-7201-407-9

  Forfatteren, vel kjent som huslege i Puls på NRK, har bred erfaring som lege. Målgruppen er allmennheten. Forfatterens intensjon er å sette leseren bedre i stand til å forstå hva som skjer i egen kropp og kroppens reaksjoner. Videre hva man kan forvente går over av seg selv og når det er nødvendig å kontakte legen og helsevesenet. Den solide innledningen gir leseren informasjon om hvordan boken skal brukes. Deretter følger fem hoveddeler: God helse gjennom livets faser, som omhandler det meste av forebyggende medisin fra svangerskap, barndom, ungdomstid og voksent liv. Deretter følger en del om bruksanvisning for kroppen, hva man skal spise for å holde seg frisk, og hvordan bevegelse gir bedre helse. I bokens tredje del beskrives påvirkningen utenfra, litt om miljø og helse, etc. Dagens rus- og misbruksproblematikk diskuteres også. Den fjerde delen er en oversikt over kroppens organsystemer, og den siste delen gir eksempler på noen av våre vanlige sykdommer. Det gis i tillegg en oversikt over nyttig informasjon på Internett, oppslags-, spørre- og rådgivningstjenester.

  Forfatteren skriver lett og er samtidig tydelig. Han henvender seg til leseren i klare tekster uten bruk av vanskelige fremmedord. Boken har ambisjoner og virker godt oppdatert på de fleste felter. Forfatteren legger stor vekt på å formidle egenbehandling, noe jeg synes han lyktes bra med. Det samme gjelder forebygging av sykdom, gode beskrivelser i et nøkternt og ikke-moraliserende språk. Stikkordregisteret gjør det lett å finne frem til det man søker etter. Det er ingen illustrasjoner, men en del morsomme strektegninger som kler stoffet godt. Alt i alt liker jeg boken, og jeg kan således se den som et bidrag til god folkehelse. Den kommer ut i et marked hvor vi har mange bøker i samme sjanger og der konkurransen er stor. Etter min mening kan den trygt anbefales våre pasienter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media