For dem som verdsetter medisinsk kulturhistorie

Aage Bjertnæs Om forfatteren
Artikkel

Skard, Olav

Ville vekster

Røtter i kulturhistorien. 184 s, ill. Oslo: Landbruksforlaget, 2003. Pris NOK 398

ISBN 82- 529- 2750- 5

Skard, Olav

Trær

Røtter i kulturhistorien. 187 s, ill. Oslo: Landbruksforlaget, 2002. Pris NOK 398

ISBN 82 -529-2636- 3

Bøkene henvender seg til alle som har lyst til å lære litt om ville vekster, trær og røtter sett i et kulturhistorisk lys. For leger og medisinstudenter som har lyst til å lære mer om hvordan våre medisinplanter er blitt brukt i folkemedisinen, er dette spennende og illustrativ lesing. Ville vekster tar for seg 86 utvalgte vekster som har vært sentrale i folkemedisinen. Plantene blir presentert i sammenfattende oversikter som omtaler navn, lokalnavn, utbredelse, voksested og kjennetegn. I tillegg får leseren innblikk i plantenes anvendelse i folkemedisinen, i mat og drikke m.m. Hver plante er presentert med nydelige illustrative foto i meget god fargegjengivelse.

Trær tar for seg 39 norske trær og busker som gjennom historien har hatt en sentral plass i folks liv. Systematisk gjennomgås navn, lokalnavn, alder, høyde, utbredelse og biologi. Oversikten over bruken av disse i folkemedisinen, i mat og drikk osv. er god. Gode kart gir opplysning om vekstområder. Også i denne boken er bildematerialet fantastisk bra, man blir simpelthen i godt humør ved å bla gjennom den. Boken tar også for seg hvilke trær og busker som har vært brukt til farging av lær, tekstiler og papir.

Olav Skard har gjennom mange år som fagmann interessert seg for botanikk og plantenes kulturhistorie. Ved å presentere stoffet slik han har gjort her, oversiktlig og meget illustrativt, vil han utvilsomt vekke interessen for våre medisinplanter hos både unge og gamle. Bøkene er hyggelig lesing og bildene vil man ha i bakhodet når man begir seg ut i skog og mark, slik at man kan drive feltstudier på egenhånd. Begge anbefales på det varmeste.

Anbefalte artikler