Medisin og kunst
NO IMAGE
08.04.2019
Kafka’s short story The Metamorphosis reminds us of our vulnerability and how we may all find ourselves alienated. Illustration: Tony Miller ‘One morning, as Gregor Samsa was waking up from...
08.04.2019
Kafkas novelle Forvandlingen minner oss om vår sårbarhet og at vi alle kan falle utenfor. Illustrasjon: Tony Miller «Da Gregor Samsa en morgen våknet av urolige drømmer, fant han seg selv i sengen...
NO IMAGE
10.12.2018
The author Edgar Allan Poe is one of many artists who describe how it feels to live with major, involuntary changes of consciousness. Are the large upturns and downturns in his life attributable to a...
10.12.2018
Forfatteren Edgar Allan Poe er en av mange kunstnere som beskriver hvordan det føles å leve med store, ufrivillige bevissthetsendringer. Skyldes hans store opp- og nedturer i livet en nevrologisk...
NO IMAGE
01.11.2018
Apart from tuberculosis and syphilis, few diseases have been as steeped in myth as epilepsy. The generalised tonic-clonic seizure has been associated with phenomena ranging from divine powers and...
30.03.2017
«I den bitre avskjedstime mellom to mennesker som gjennom fire år forgjeves hadde søkt et felles grunnlag, grep hun i fortvilelse etter revolveren. Beskyttende og avvergende la han sin hånd over...
20.12.2016
Robert Schumann regnes som en av de store romantiske komponistene, særlig anerkjent er hans klaver- og kammermusikk. Han startet på utdanning som pianist, men på grunn av dårlig funksjon i høyre hånd...
23.08.2016
Pål Tøien i rapgruppen OnklP & De Fjerne Slektningene setter med låten Styggen på ryggen ord på angst og depresjon på en måte som vi hittil ikke har sett i norsk rock eller hip hop. Den nå...
05.07.2016
Metope er et av de mest verdsatte diktene i norsk lyrikk. Diktet er et mesterlig spill med ord, vakre, konkrete bilder og intense følelsesuttrykk. Ved første gjennomlesing er det lett å bli så...
15.12.2015
På det tidligere Anatomisk institutt kan man snuble over kulturskatter – som blant annet de tegningene av Max Losting som presenteres her. Høyre hofteledd. Her synes ( 3 ) å være m. iliopsoas, (8) m...