Jubileumsnummer
NO IMAGE
05.01.2006
Läkartidningen, Ugeskrift for Læger og Tidsskrift for Den norske lægeforening er typiske eksempler på nasjonale tidsskrifter med en dominerende posisjon i hvert av de skandinaviske land. De har...
NO IMAGE
05.01.2006
Jeg fikk navnet mitt etter ho bestemor. Margit betyr «perle», men det visste neppe mi oldemor da hun i 1903 endelig fikk ei jente etter å ha født fire sprelske gutter på en holme på yttersida av...
NO IMAGE
05.01.2006
Foto Forsvaret Flymedisin er et fag som kombinerer kunnskap om yrke, miljø og klinisk medisin. Andre elementer i flymedisinen er helseforebyggende tiltak og menneskets fysiologiske og psykologiske...
NO IMAGE
05.01.2006
I 1980 hadde klinisk nevrofysiologi eksistert som hovedspesialitet i 23 år, og det var etablert laboratorier ved regionsykehusene, Sentralsykehuset i Akershus og Statens senter for epilepsi...
NO IMAGE
05.01.2006
I Norge ble thoraxkirurgi egen spesialitet i 1950. Først i 1981 ble en felles forening for thorax- og karkirurgi dannet, og i 1986 ble Norsk Thoraxkirurgisk Forening etablert. Ikke-kardial...
NO IMAGE
05.01.2006
Ole Bulls blomstersmykkede kiste i Musikkhallen på Lysøen. 30 000 – 35 000 mennesker deltok i begravelsen. Foto Museet Lysøen «… om morgenen havde han bedet sin Hustru spille Mozarts Rekviem og taget...
NO IMAGE
05.01.2006
Pidestallen er borte, men den må snarest erstattes med en skammel. Leger må fortsatt kunne mer og ha en høyere etisk standard enn folk flest. Det aller første jeg leste om legerollen, var et...
NO IMAGE
05.01.2006
Carl Nesjar: Mosaikk. Ullevål universitetssykehus © Carl Nesjar/BONO 2005. Foto Ole K. Nordby Er du halt, kan du ride, Handlaus gjæte, Er du dauv, kan du duga i strid. Blind er betre Enn brend å vera...
NO IMAGE
05.01.2006
Spesialiteten brystsykdommer, senere lungesykdommer og tuberkulose, ble opprettet i 1918 med krav om ett års vanlig praksis, minst fire måneder ved kirurgisk og indremedisinsk avdeling og to år ved...
NO IMAGE
05.01.2006
Odd Nerdrum: Trygd, 1973. Olje og tempera på lerret. 168 x 304 cm. © Odd Nerdrum/BONO 2005. Foto Jaques Lathion/Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Trygdemedisinen i Norge gjenspeiler...