Jubileumsnummer
NO IMAGE
05.01.2006
Kvinnene kjemper om gårsdagens brødvarer som deles ut gratis til fattige i Karl Johans gate. Kampen for tilværelsen (studie), Christian Krohg 1887. Foto © O. Væring Eftf. AS Noen sykdommer skyldes...
NO IMAGE
05.01.2006
Anestesiens fire søyler: anestesi, akuttmedisin, smertebehandling, intensivmedisin. Foto Johan Ræder og Norsk Luftambulanse Anestesiologi er et ungt fag i Norge, den første anestesilegestillingen ble...
NO IMAGE
05.01.2006
Indremedisinsk mangfold. Foto Norsk indremedisinsk forening Indremedisin er et bærende fag i sykehusstrukturen. Mange pasienter innen andre fag kan behandles elektivt. Det er sjelden tilfellet med...
NO IMAGE
05.01.2006
Nokon vil seie at psykiatrien dei siste tiåra kan liknast med den bortkomne sonen som endeleg vender attende til sitt medisinske opphav. Kanskje det. Psykiatrien har vore på vandring. Det er ikkje...
NO IMAGE
05.01.2006
Våre forestillinger om sykdom og våre forventninger til helse oppstår i krysningspunktet mellom molekyler, tanker, følelser og verdier. Når vi skuer inn i fremtidsrommet, ser vi at molekylærbiologisk...
NO IMAGE
05.01.2006
Selv om norsk arbeidsmedisin (tidligere kalt yrkesmedisin) kan tøye sine røtter tilbake til 1700-tallet og bedriftslegene så smått kom i gang før siste krig, var det først med arbeidsmiljøloven av...
NO IMAGE
05.01.2006
Afrikansk histoplasmose med sår i ansikt og Histoplasma capsulatum (var. duboisii) i direktepreparat fra immunsviktpatient med HIV-infeksjon. Foto Johan Bruun En gang i 1960-årene ble det bestemt at...
NO IMAGE
05.01.2006
For 25 år siden behersket røntgenologen diagnostikk innen alle organområder. Basiskunnskapene var, i tillegg til generell medisin, utstrakt kunnskap om hvordan makroskopisk patologi ble fremstilt ved...
NO IMAGE
05.01.2006
Vi tror at det i de kommende år vil finne sted to vesentlige forandringer på legemiddelfeltet. For det første vil det bli en betydelig omlegging av legemiddelforvaltningen i Norge, med et styrket...
NO IMAGE
05.01.2006
For 25 år siden var barnepsykiatrien et ungt og motsetningsfylt fag, men tiden med karismatiske og kontroversielle pionerer lå allikevel bak oss. Fortsatt var tilnærmingen til barn med problemer i...