Helsefakta

Artikkel

Antall godkjente spesialister per 7.2. 2000

Totalt

Yrkesakt < 70 år

Yrkesakt. < 70 åri Norge

Allmennmedisin

2 664

2 551

2 268

Anestesiologi

767

730

539

Arbeidsmedisin

190

184

182

Barnesykdommer

513

446

395

Barne- og ungdomspsykiatri

142

126

123

Fysikalsk medisin og rehabilitering

120

108

106

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

632

555

447

Generell kirurgi

1 206

1 021

905

– Barnekirurgi

25

17

16

– Gastroenterologisk kirurgi

142

131

126

– Karkirurgi

115

97

92

– Ortopedisk kirurgi (grensp.)

338

294

263

– Thoraxkirurgi

94

83

67

– Urologi

140

125

108

Hud- og veneriske sykdommer

181

146

122

Immunologi og transfusjonsmedisin

62

52

49

Indremedisin

1 431

1 258

1 131

– Blodsykdommer

49

45

43

– Endokrinologi

62

54

53

– Fordøyelsessykdommer

171

167

155

– Geriatri

100

86

72

– Hjertesykdommer

270

244

213

– Infeksjonssykdommer

79

73

66

– Lungesykdommer

187

143

136

– Nyresykdommer

91

84

78

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

34

26

24

Klinisk farmakologi

31

28

27

Klinisk kjemi

116

95

91

Klinisk nevrofysiologi

28

21

18

Medisinsk genetikk

28

25

25

Medisinsk mikrobiologi

114

96

88

Nevrokirurgi

55

46

44

Nevrologi

263

207

201

Nukleærmedisin

47

43

42

Onkologi

112

106

102

Ortopedisk kirurgi (hovedspes.)

110

108

57

Patologi

183

155

135

Plastikkirurgi

85

74

65

Psykiatri

1 040

889

825

Radiologi

517

431

369

Revmatologi

147

129

112

Samfunnsmedisin

570

506

501

Øre-nese-hals-sykdommer

333

297

259

Øyesykdommer

367

313

286

  • Kilde: Legeforeningens legeregister (inkl. ikke-medl.)

  • For prosentandel kvinner i hver hovedspesialitet i 1960, 1991 og 2000, se Helsefakta nr. 3/2000.

  • For fordeling på kjønn per 17.1. 2000, se Helsefakta nr. 4/2000.

  • For antall spesialister totalt i 1960, 1991 og 2000, se Helsefakta nr. 5/2000.

Anbefalte artikler