Fra bloggen
NO IMAGE
25.03.2014
En kjedelig, regnfull dag på hytta zappet jeg mellom TV-kanalene og kom tilfeldigvis innom en amerikansk variant av Hellstrøm rydder opp . Dette var ikke om dårlig drevne restauranter, men om...
NO IMAGE
25.02.2014
Alle leger må være nye en gang. Ved organisering i store sykehus er jeg er bekymret for kapasitet og kvalitet i utdanningen av turnusleger. I planleggingen av storsykehuset Innlandet må vi også huske...
NO IMAGE
11.02.2014
Medisinsk kunnskap utvikler seg raskt hva angår optimale behandlinger, og gullstandarden for behandlingseffektspørsmål er ansett å være randomiserte, kontrollerte studier. Man kan godt like å se den...
28.01.2014
De fleste former for lystbetont og ettertraktet atferd kan ende med avhengighet og elendighet. Det gjelder røyking, sex, fotballtitting, kirkegang, mobiltelefonbruk, vitenskapelig artikkelskriving,...
14.01.2014
I en helt fersk høyesterettsdom drøftes rekkevidden av legers taushetsplikt. Legen gnidde en pose med narkotika mellom hendene for å ødelegge spor av DNA fra pasienten. Han er nå frifunnet i tre...
10.12.2013
TV-aksjonen NRK gikk i år til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. Søndag 20. oktober gikk årets aksjon av stabelen, og målet var å bidra til åpenhet og forståelse og å bryte ned...
NO IMAGE
26.11.2013
Rapporten Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers: En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet ble i forrige uke lansert i...
NO IMAGE
12.11.2013
Da jeg før sommeren var innlagt på Oslo universitetssykehus, Ullevål for en utskrapning, ble jeg slått av hvor sårbare vi kvinnene som lå der, var. Noen var på sykehuset fordi de ønsket seg barn, men...
29.10.2013
I norske sykehus har bare halvparten av legene fast jobb. Arbeidsgiverne forsøker å unngå stillingsvernet, og ofrer både kvalitet og pasientsikkerhet. Johan Torgersen, leder av Yngre legers forening...
15.10.2013
Spørsmålet om karakterer er ikke bare en debatt om ideologi, trivsel og følelsesmessige opplevelser, men også et spørsmål om ressurser og prioriteringer. Engasjerte studenter i karakterdebatt ved...