Rettelse: Måling av bruk av bredspektrede antibiotika i sykehus med etablerte og nye indikatorer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 143; 2023. doi: 10.4045/tidsskr.22.0427

  I Tidsskriftet nr. 6/2023 skal det i hovedfunn på side 525 stå: Pasientsammensetningsindeksen (DRG-poeng per opphold) korrelerte positivt med antibiotikabruk.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media