Dagfinn Skaare

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dagfinn Skaare

Jøran Hjelmesæth, Dagfinn Skaare
05.04.2020
A married couple noticed that the wife lost her sense of smell and the husband his sense of taste a few days after being in close contact with a person with COVID-19. They had no other symptoms, but...
Jøran Hjelmesæth, Dagfinn Skaare
03.04.2020
Et ektepar opplevde at konen fikk manglende luktesans og mannen fikk manglende smakssans noen dager etter nærkontakt med en covid-19-smittet person. De hadde ingen andre symptomer, men fikk begge to...
Maria Romøren, Dagfinn Skaare, Nils Grude
17.10.2017
The incidence of genital chlamydia infection in Norway has been stable for several years: in 2015, 488 cases were diagnosed per 100 000 inhabitants, a level almost identical to the peak of 2008 (496/...
Maria Romøren, Dagfinn Skaare, Nils Grude
16.10.2017
Forekomsten av genital klamydiainfeksjon i Norge har vært stabil gjennom flere år: I 2015 ble det diagnostisert 488 tilfeller per 100 000 innbyggere, nær tilsvarende nivå som i toppåret 2008 (496/100...
Dagfinn Skaare
21.03.2017
Muterte penicillinbindende proteiner i Haemophilus influenzae gir mer resistens mot aminopenicilliner og kefalosporiner. Dagfinn Skaare. Foto: Line Jacobsen Betalaktamresistens har blitt vanligere...
Dagfinn Skaare, Yngvar Tveten, Bjørn-Erik Kristiansen
13.12.2007
Nasjonalt folkehelseinstitutt har offentliggjort tall for diagnostikk av genital infeksjon med Chlamydia trachomatis i 2006. Statistikken viser både en høy andel positive prøveresultater og et...
Tore Stenstad, Danica Grahek-Ogden, Marit Nilsen, Dagfinn Skaare, Tore-Arne Martinsen, Jørgen Lassen, Anne-Lise Bruu
01.03.2007
Yersinia er en gramnegativ stavbakterie i familien Enterobacteriaceae og omfatter i hovedsak tre humanpatogene spesies: Y pestis, Y pseudotuberculosis og Y enterocolitica ( 1 ). Begrepet «yersiniose...
Liv Kjersti Paulsen, Mette Lundstrøm Dahl, Dagfinn Skaare, Nils Grude
26.01.2016
Mycoplasma genitalium and Ureaplasma urealyticum are transmitted through sexual contact and can cause urogenital infections. While M. genitalium is established as an aetiological agent of genital...
Liv Kjersti Paulsen, Mette Lundstrøm Dahl, Dagfinn Skaare, Nils Grude
26.01.2016
Mycoplasma genitalium og Ureaplasma urealyticum overføres ved seksuell kontakt og kan gi urogenitale infeksjoner. Mens M. genitalium er etablert som etiologisk agens ved genitale infeksjoner ( 1 ),...
Yngvar Tveten, Marjut Anneli Sarjomaa, Dagfinn Skaare, Nils Grude, Ørjan Samuelsen
08.04.2011
Det skjer en bekymringsfull økning i forekomsten av multiresistente bakterier både i Norge og i andre land. Det er etablert retningslinjer som anbefaler at pasienter som overføres fra sykehus i land...