Harald Nyland

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nevrolog og professor Harald Inge Nyland døde 15. februar 2023, nær 81 år gammel.

  Harald Nyland har vært en markant personlighet i norsk nevrologi over mange tiår. Han hadde hele sitt virke ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen. Han ble dosent i nevrologi i 1981 og professor i 1985, bare 43 år gammel.

  Han hadde en sentral rolle i undervisningen av medisinerstudenter helt frem til pensjonsalder. Tidligere studenter vil huske hans måte å nærme seg pasienter på, med stor ydmykhet og empati. Pasientene hadde alltid stor tillit til ham. Studenter og unge leger ble inspirert av hans tilnærming til fagfeltet nevrologi og hvordan han logisk resonerte for å kunne avdekke diagnose og starte effektiv behandling. Mange av hans studenter valgte nevrologi som spesialitet nettopp på grunn av hans personlighet og undervisning.

  Harald har hatt en omfattende forskningsaktivitet. Han har rekruttert en rekke studenter og leger inn i klinisk forskning, spesielt innen multippel sklerose og andre immunologiske sykdommer i hjernen og nervesystemet. Han lot studenter og forskere utvikle seg med høy grad av selvstendighet slik at flere av hans kandidater har blitt sentrale forskere ved Universitetet i Bergen. I sin forskning var han også en pioner i tverrfaglighet, med inklusjon av basalforskningsmiljøene og de fleste helsefagene.

  Han var forskningsaktiv også etter at han ble pensjonist. De siste årene arbeidet han mye med kroniske tretthetssyndromer, som alltid med stor omtanke for pasientene.

  Harald hadde en personlighet med smittende entusiasme. Han var ydmyk, skarpsindig og kunnskapsrik, og med et kritisk skråblikk på allmenne sannheter. Han brukte selvironi og skapte tillit. På denne måten etablerte han seg som en sentral person i det nevrologiske fagfeltet ved Haukeland universitetssjukehus, så vel som nasjonalt og internasjonalt. I 2006 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats innen medisin og nevrologi.

  Harald Nyland etterlater seg tre barn, med svigerbarn og barnebarn. Kolleger ved Haukeland universitetssjukehus og ved Universitetet i Bergen minnes ham med glede, takknemlighet og stor ærbødighet.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media