Halvor Næss

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Halvor Næss

Halvor Næss, Are Hugo Pripp
01.02.2021
En kronikk i Tidsskriftet om pandemimodeller etterlater inntrykket at slike modeller er objektive ( 1 ). En modell er basert på forutsetninger med ulik grad av usikkerhet. Pandemimodellene inkluderer...
Anne Hege Aamodt, Martin Kurz, Eva A. Jacobsen, Jon André Totland, Ole Morten Rønning, Lars Thomassen, Christian G. Lund, Halvor Næss
30.10.2018
Vi vil takke for en fin kasuistikk som til fulle viser hvilket potensiale mekanisk rekanalisering (trombektomi) har ved cerebral storarterieokklusjon ( 1 ). Antall som må behandles for at...
Halvor Næss
06.06.2017
While significant progress has been made in the treatment of acute cerebral infarction, this is not the case for treatment of acute cerebral haemorrhage. The treatment of stroke has changed greatly...
Halvor Næss
06.06.2017
Mens det har skjedd store fremskritt i behandlingen av akutt hjerneinfarkt, er dette ikke tilfelle for behandlingen av akutt hjerneblødning. Behandlingen av hjerneslag har endret seg stort de siste...
Jone Owe, Halvor Næss, Ole-Bjørn Tysnes
10.01.2017
Kronisk utmattelse er et hyppig symptom og utgjør en diagnostisk utfordring i primær- og spesialisthelsetjenesten. Utmattelse med varighet over seks måneder er et kjernesymptom ved kronisk...
Jone Owe, Halvor Næss, Ole-Bjørn Tysnes
19.12.2016
Kronisk utmattelse er et hyppig symptom og utgjør en diagnostisk utfordring i primær- og spesialisthelsetjenesten. Utmattelse med varighet over seks måneder er et kjernesymptom ved kronisk...
Halvor Næss
15.03.2007
McCann, A. Stroke survivor A personal guide to recovery. 254 s, tab, ill. London: Jessica Kingsley Publishers, 2006. Pris GBP 13 ISBN 1-84310-410-5 Denne boken er skrevet av en ung mann som fikk...
Halvor Næss
15.03.2007
Gonzalez, RG Hirsch, JA Koroshetz, WJ Acute ischemic stroke Imaging and intervention. 280 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2006. Pris EUR 100 ISBN 3-540-25264-9 Den raske utviklingen av CT- og MR-...
Halvor Næss
17.05.2007
Det foreligger noen få rapporter om assosiasjon mellom ulike rusmidler (utenom alkohol) og hjerneinfarkt hos unge voksne. I seks store populasjonsbaserte ( 1 , 2 ) eller sykehusbaserte ( 3  –  6 )...
Halvor Næss
15.03.2007
Om lag 2 % av alle hjerneinfarkt rammer personer under 45 år. Studier av unge pasienter med hjerneinfarkt gir gode muligheter til å forstå diagnostiske, forebyggende og terapeutiske aspekter ved...
Christopher Elnan Kvistad, Øivind Torkildsen, Halvor Næss, Sigurd Svalestad
13.09.2016
Kan man gi trombolytisk behandling eller utføre trombektomi hvis pasienten våkner med slagsymptomer? Opptil en firedel av alle hjerneinfarkt skjer under søvn, men trombolytisk behandling er...
Viktoria Varga, Ulrike Waje-Andreassen, Halvor Næss, Maria Therese Lundstadsveen, Lars Thomassen
05.11.2009
Hjerneslag rammer 12 000–14 000 mennesker i Norge hvert år. Sykdommen er ansvarlig for rundt 10 % av dødsfallene i industrielle land og er den nest vanligste dødsårsaken globalt ( 1 ). Omtrent 1/3 av...
Halvor Næss
10.08.2006
Spinalpunksjon kan en sjelden gang indusere herniering ved forhøyet intrakranialt trykk, særlig ved raskt ekspanderende romoppfyllende prosesser. CT- eller MR-undersøkelser gir mistanke om forhøyet...
Halvor Næss, Ulrike Waje-Andreassen, Lars Thomassen
09.02.2006
Akuttbehandling av slagpasienter i slagenhet er effektivt når det gjelder overlevelse og funksjonelt resultat ( 1  –  3 ). Den første metaanalysen inkluderte pasienter hvor de fleste ble innlagt i...
Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen, Halvor Næss, Asle Hirth, David Russell
20.03.2003
Ultralydkontrastmiddel i form av mikrobobler injisert i en perifer vene vil under fysiologiske forhold destrueres i lungekretsløpet og ikke nå systemisk sirkulasjon. Hvis det foreligger en kardial...
Tiina Rekand, Halvor Næss
30.04.2003
Da sovjetstyret var slutt og Estland fikk gjenopprettet sin selvstendighet i 1990, annonserte Estlands president Lennart Meri en kraftig satsing på informasjonsteknologi og moderne teknologi i alle...
Lars Thomassen, Ulrike Waje- Andreassen, Halvor Næss, Gunnar Moen, Alf Inge Smievoll
10.09.2002
Resultatene fra de første 24 pasientene i dette materialet er publisert i Cerebrovascular diseases (1) Trombolytisk behandling med intravenøs rekombinant human vevsplasminogenaktivator (tPA) ved...
Halvor Næss, Gunnar Moen, Rupavathana Mahesparan
27.04.2006
En 44 år gammel kvinne ble innlagt i nevrologisk avdeling etter en tre dagers sykehistorie med personlighetsendring (ofte irrelevante svar og lang latenstid) og hodepine. Før det hadde hun hatt lette...
Halvor Næss
11.11.2014
Sustainable economic creativity and growth are a result of trial and error by independent economic agents, coordinated by the pricing mechanism. In a health monopoly, the absence of independent...
Halvor Næss
11.11.2014
Sustainable economic creativity and growth are a result of trial and error by independent economic agents, coordinated by the pricing mechanism. In a health monopoly, the absence of independent...