Christian Vedeler

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christian Vedeler

Hanne F. Harbo, Sverre Mørk, Christian Vedeler, Kjell-Morten Myhr
06.09.2007
I disse dager etableres et register og en biobank for norske pasienter med multippel sklerose. Biobanken vil inneholde kliniske opplysninger og DNA, serum, spinalvæske og vev fra pasienter med...
Svein Ivar Mellgren, Christian Vedeler
25.09.2003
Arvelige nevropatier utgjør en relativt stor andel av perifere nevropatier. I en pasientserie ved Mayo Clinic hadde 42 % av de udiagnostiserte nevropatier arvelig etiologi ( 1 ). Charcot-Marie-Tooths...
Anette Storstein, Christian Vedeler, Dag Clement Johannesen
20.01.2001
Kreft gir ofte symptomer fra nervesystemet. Mange pasienter får spredning til hjerne og ryggmarg, noen ganger som første kliniske manifestasjon av kreftsykdommen. Det perifere nervesystemet kan også...
Ivar Otto Gjerde, Nina Aarskog, Christian Vedeler
10.02.2001
Arvelige polynevropatier er relativt vanlig forekommende. I Håvard Skres arbeid fra Vestlandet i 1960-årene var prevalensen av Charcot-Marie-Tooths polynevropati ca. 40/100 000 (1). I de senere år er...
Fredrik Romi, Christian Vedeler, Ole-Bjørn Tysnes, Sverre Mørk, Johan A. Aarli
30.04.2000
Polynevropati (1, 2) skyldes affeksjon av mange perifere nerver. Symptomene kan være sensoriske, motoriske og/eller autonome, og tilstanden kan ha mange årsaker. Vanlige årsaker til polynevropati er...
Christian Vedeler
16.10.2012
Myasthenia gravis is an autoimmune disease that affects the neuromuscular junction. The disease is most often caused by nicotinic acetylcholine receptor (AChR) antibodies in the postsynaptic muscular...
Ellen Merete Hagen, Ivar Otto Gjerde, Christian Vedeler, Nils Hovdenak
30.04.2000
Vi er glad for interessen for vår artikkel. Bøhmer peker på viktige forhold i bedømmelsen av vitaminstatus og vitaminbehandling. Vårt presisjonsnivå har ikke vært høyt nok i angivelsen av verdiene...
Ellen Merete Hagen, Ivar Otto Gjerde, Christian Vedeler, Nils Hovdenak
20.02.2000
Cøliaki er en T-cellemediert immunologisk sykdom i tynntarmen, karakterisert ved svinn av tarmtottene, hyperplasi av kryptene og infiltrasjon av lymfoid vev i mucosa. Nevrologiske tilstander ved...
Christian A. Vedeler, Svein Ivar Mellgren, Roald Omdal, Torberg Torbergsen, Jan Aasly
09.09.2010
Intravenøs IgG-behandling (IVIG) er behandling med høyrenset IgG fremstilt fra plasma fra flere tusen blodgivere. Preparatet brukes som lavdoseterapi, dvs. 300 – 500 mg/kg, til pasienter med primær...
Christian Vedeler
16.10.2012
Myasthenia gravis er en autoimmun sykdom som rammer den nevromuskulære synapse. Sykdommen forårsakes i de fleste tilfellene av antistoff mot nikotinerg acetylkolinreseptor (AChR) på den...