Ole-Bjørn Tysnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole-Bjørn Tysnes

Ole-Bjørn Tysnes
09.09.2019
Spesialist i nevrologi og overlege Helge Gjessing Uchermann Riisøen døde 7. mai 2019, 67 år gammel. Helge var utdannet ved Det medisinske fakultet i Bergen og gjennomførte...
Beriwan Ezat, Lasse Pihlstrøm, Jan Aasly, Ole-Bjørn Tysnes, Arild Egge, Espen Dietrichs
02.05.2017
Parkinson’s disease is a chronic progressive neurodegenerative disorder characterised by motor impairments in the form of tremor, rigidity and akinesia/bradykinesia ( 1 , 2 ). The incidence of...
Beriwan Ezat, Lasse Pihlstrøm, Jan Aasly, Ole-Bjørn Tysnes, Arild Egge, Espen Dietrichs
02.05.2017
Parkinsons sykdom er en kronisk progredierende nevrodegenerativ sykdom. Den kjennetegnes av motoriske problemer i form av tremor, rigiditet og akinesi/bradykinesi ( 1 , 2 ). I Norge er det funnet en...
Jone Owe, Halvor Næss, Ole-Bjørn Tysnes
10.01.2017
Kronisk utmattelse er et hyppig symptom og utgjør en diagnostisk utfordring i primær- og spesialisthelsetjenesten. Utmattelse med varighet over seks måneder er et kjernesymptom ved kronisk...
Jone Owe, Halvor Næss, Ole-Bjørn Tysnes
19.12.2016
Kronisk utmattelse er et hyppig symptom og utgjør en diagnostisk utfordring i primær- og spesialisthelsetjenesten. Utmattelse med varighet over seks måneder er et kjernesymptom ved kronisk...
Ole-Bjørn Tysnes
15.11.2007
Takk til Landmark & Reikvam for deres kommentar til vår oversiktsartikkel i Tidsskriftet om Parkinsons sykdom og demens ( 1 ). Vi antydet der at det ved demens og Parkinsons sykdom kan være...
Øystein Halvorsen, Ole-Bjørn Tysnes
04.10.2007
Parkinsons sykdom har tradisjonelt sett vært vurdert som en ren motorisk lidelse, karakterisert av triaden hviletremor, rigiditet og bradykinesi. Sykdommen er imidlertid også kjennetegnet av...
Jan Petter Larsen, Antonie Giæver Beiske, Svein Ivar Bekkelund, Espen Dietrichs, Ole-Bjørn Tysnes, Steinar T. Vilming, Jan O. Aasly
25.09.2008
Parkinsons sykdom er en kronisk og gradvis progredierende sykdom. Diagnosen forutsetter typiske patologiske forandringer i spesielle deler av hjernen og tilstedeværelse av et karakteristisk motorisk...
Ole-Bjørn Tysnes, Steinar T. Vilming
25.09.2008
Diagnosen Parkinsons sykdom mistenkes gjerne av pasienten selv, pårørende eller allmennlege. I Norge blir pasientene vanligvis henvist til nevrolog ved opptreden av parkinsonistiske symptomer, men...
Ole-Bjørn Tysnes
05.10.2006
Amyotrofisk lateral sklerose krever oppfølging av et tverrfaglig team som kan finne best mulig behandling, sette inn riktige tiltak og gi informasjon for å hjelpe pasienten i alle stadier av...
Tore Solbakken*, Gunnar Moen, Ole-Bjørn Tysnes
10.10.2002
Ved disseksjon i en precerebral arterie penetrerer blod gjennom en defekt i intima, og det hyppigste predileksjonsstedet er ca. 2 cm distalt for carotisdelingen. Blodet trenger seg inn mellom lagene...
Anja Myhre, Ole-Bjørn Tysnes
10.01.2002
Alzheimers sykdom er en nevrodegenerativ tilstand karakterisert av et progredierende og irreversibelt tap av kortikale assosiasjonsnevroner, noe som resulterer i nedsatt hukommelse, svekkelse av...
Julie Hordnes, Gunnar Moen, Ole-Bjørn Tysnes
20.09.2001
Hemiballisme er en type hyperkinesi som karakteriseres av store, kraftige og hurtige bevegelser i proksimale ledd i en kroppshalvdel (1). Som motsetning beskrives chorea som kastende bevegelser i...
Fredrik Romi, Christian Vedeler, Ole-Bjørn Tysnes, Sverre Mørk, Johan A. Aarli
30.04.2000
Polynevropati (1, 2) skyldes affeksjon av mange perifere nerver. Symptomene kan være sensoriske, motoriske og/eller autonome, og tilstanden kan ha mange årsaker. Vanlige årsaker til polynevropati er...
Ole-Bjørn Tysnes, Halvor Næss, Jone Owe
07.06.2016
O.B. Tysnes og medarbeidere svarer: Aksel Tveråmo & Ine Baug Johnsen kommenterer i Tidsskriftet nr. 6/2016 ( 1 ) vår artikkel Utredning ved mistenkt kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk...
Jone Furlund Owe, Halvor Næss, Ivar Otto Gjerde, Jørn Eilert Bødtker, Ole-Bjørn Tysnes
09.02.2016
The reported prevalence of CFS/ME is 0.2 – 3 % ( 7  –  9 ). In the period from 2008 – 12, 5 809 persons in Norway received the ICD-10 diagnosis G93.3 ( 10 ). This figure will include patients with...
Jone Furlund Owe, Halvor Næss, Ivar Otto Gjerde, Jørn Eilert Bødtker, Ole-Bjørn Tysnes
09.02.2016
Kronisk utmattelse (fatigue) er en diagnostisk utfordring i primær- og spesialisthelsetjenesten. Det er rapportert at 11,4 % av befolkningen er i en slik tilstand i over seks måneder ( 1 )...
Fredrik Romi, Alf Inge Smivoll, Sverre Mørk, Ole-Bjørn Tysnes
10.03.2000
Creutzfeldt-Jakobs sykdom karakteriseres av raskt progredierende demens, ataksi, myoklonus og flere andre nevrologiske utfall med pyramidale og ekstrapyramidale tegn (1). Den rammer stort sett eldre...
Torger Stølsmark, Ole-Bjørn Tysnes
25.03.2010
Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJD) er en prionsykdom med en insidens på kun rundt 1 – 2 per en million per år ( 1 ). Likevel har den fått mye oppmerksomhet fordi den potensielt kan være smittsom...
Ole-Bjørn Tysnes
11.12.2012
Scott, Ann Eadie, Mervyn Lees, Andrew William Richard Gowers 1845 – 1915 Exploring the Victorian brain. 307 s, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 50 ISBN 978-0-19-963231-6 Denne...