Ole-Bjørn Tysnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ole-Bjørn Tysnes er spesialist i nevrologi, overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og professor II ved Universitetet i Bergen.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ole-Bjørn Tysnes
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media