Ole-Bjørn Tysnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole-Bjørn Tysnes

Ole-Bjørn Tysnes, Trygve Holmøy, Solfrid Indrekvam, Ove Fondenæs
19.05.2021
Just under 10 % of patients with amyotrophic lateral sclerosis receive life-prolonging ventilation via a tracheostomy. There is no international consensus on the planning of life-prolonging invasive...
Ole-Bjørn Tysnes, Trygve Holmøy, Solfrid Indrekvam, Ove Fondenæs
14.05.2021
Livsforlengende behandling med ventilasjonsstøtte via trakeostomi benyttes av i underkant av 10 % av pasientene med amyotrofisk lateral sklerose. Det finnes ingen internasjonal konsensus for...
Ole-Bjørn Tysnes
09.09.2019
Spesialist i nevrologi og overlege Helge Gjessing Uchermann Riisøen døde 7. mai 2019, 67 år gammel. Helge var utdannet ved Det medisinske fakultet i Bergen og gjennomførte...
Beriwan Ezat, Lasse Pihlstrøm, Jan Aasly, Ole-Bjørn Tysnes, Arild Egge, Espen Dietrichs
02.05.2017
Parkinson’s disease is a chronic progressive neurodegenerative disorder characterised by motor impairments in the form of tremor, rigidity and akinesia/bradykinesia ( 1 , 2 ). The incidence of...
Beriwan Ezat, Lasse Pihlstrøm, Jan Aasly, Ole-Bjørn Tysnes, Arild Egge, Espen Dietrichs
02.05.2017
Parkinsons sykdom er en kronisk progredierende nevrodegenerativ sykdom. Den kjennetegnes av motoriske problemer i form av tremor, rigiditet og akinesi/bradykinesi ( 1 , 2 ). I Norge er det funnet en...
Jone Owe, Halvor Næss, Ole-Bjørn Tysnes
10.01.2017
Kronisk utmattelse er et hyppig symptom og utgjør en diagnostisk utfordring i primær- og spesialisthelsetjenesten. Utmattelse med varighet over seks måneder er et kjernesymptom ved kronisk...
Jone Owe, Halvor Næss, Ole-Bjørn Tysnes
19.12.2016
Kronisk utmattelse er et hyppig symptom og utgjør en diagnostisk utfordring i primær- og spesialisthelsetjenesten. Utmattelse med varighet over seks måneder er et kjernesymptom ved kronisk...
Øystein Halvorsen, Ole-Bjørn Tysnes
04.10.2007
Parkinsons sykdom har tradisjonelt sett vært vurdert som en ren motorisk lidelse, karakterisert av triaden hviletremor, rigiditet og bradykinesi. Sykdommen er imidlertid også kjennetegnet av...
Ole-Bjørn Tysnes
15.11.2007
Takk til Landmark & Reikvam for deres kommentar til vår oversiktsartikkel i Tidsskriftet om Parkinsons sykdom og demens ( 1 ). Vi antydet der at det ved demens og Parkinsons sykdom kan være...
Jan Petter Larsen, Antonie Giæver Beiske, Svein Ivar Bekkelund, Espen Dietrichs, Ole-Bjørn Tysnes, Steinar T. Vilming, Jan O. Aasly
25.09.2008
Parkinsons sykdom er en kronisk og gradvis progredierende sykdom. Diagnosen forutsetter typiske patologiske forandringer i spesielle deler av hjernen og tilstedeværelse av et karakteristisk motorisk...
Ole-Bjørn Tysnes, Steinar T. Vilming
25.09.2008
Diagnosen Parkinsons sykdom mistenkes gjerne av pasienten selv, pårørende eller allmennlege. I Norge blir pasientene vanligvis henvist til nevrolog ved opptreden av parkinsonistiske symptomer, men...
Ole-Bjørn Tysnes
05.10.2006
Amyotrofisk lateral sklerose krever oppfølging av et tverrfaglig team som kan finne best mulig behandling, sette inn riktige tiltak og gi informasjon for å hjelpe pasienten i alle stadier av...
Tore Solbakken*, Gunnar Moen, Ole-Bjørn Tysnes
10.10.2002
Ved disseksjon i en precerebral arterie penetrerer blod gjennom en defekt i intima, og det hyppigste predileksjonsstedet er ca. 2 cm distalt for carotisdelingen. Blodet trenger seg inn mellom lagene...
Anja Myhre, Ole-Bjørn Tysnes
10.01.2002
Alzheimers sykdom er en nevrodegenerativ tilstand karakterisert av et progredierende og irreversibelt tap av kortikale assosiasjonsnevroner, noe som resulterer i nedsatt hukommelse, svekkelse av...
Julie Hordnes, Gunnar Moen, Ole-Bjørn Tysnes
20.09.2001
Hemiballisme er en type hyperkinesi som karakteriseres av store, kraftige og hurtige bevegelser i proksimale ledd i en kroppshalvdel (1). Som motsetning beskrives chorea som kastende bevegelser i...
Fredrik Romi, Christian Vedeler, Ole-Bjørn Tysnes, Sverre Mørk, Johan A. Aarli
30.04.2000
Polynevropati (1, 2) skyldes affeksjon av mange perifere nerver. Symptomene kan være sensoriske, motoriske og/eller autonome, og tilstanden kan ha mange årsaker. Vanlige årsaker til polynevropati er...
Ole-Bjørn Tysnes, Halvor Næss, Jone Owe
07.06.2016
O.B. Tysnes og medarbeidere svarer: Aksel Tveråmo & Ine Baug Johnsen kommenterer i Tidsskriftet nr. 6/2016 ( 1 ) vår artikkel Utredning ved mistenkt kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk...
Jone Furlund Owe, Halvor Næss, Ivar Otto Gjerde, Jørn Eilert Bødtker, Ole-Bjørn Tysnes
09.02.2016
The reported prevalence of CFS/ME is 0.2 – 3 % ( 7  –  9 ). In the period from 2008 – 12, 5 809 persons in Norway received the ICD-10 diagnosis G93.3 ( 10 ). This figure will include patients with...
Jone Furlund Owe, Halvor Næss, Ivar Otto Gjerde, Jørn Eilert Bødtker, Ole-Bjørn Tysnes
09.02.2016
Kronisk utmattelse (fatigue) er en diagnostisk utfordring i primær- og spesialisthelsetjenesten. Det er rapportert at 11,4 % av befolkningen er i en slik tilstand i over seks måneder ( 1 )...
Fredrik Romi, Alf Inge Smivoll, Sverre Mørk, Ole-Bjørn Tysnes
10.03.2000
Creutzfeldt-Jakobs sykdom karakteriseres av raskt progredierende demens, ataksi, myoklonus og flere andre nevrologiske utfall med pyramidale og ekstrapyramidale tegn (1). Den rammer stort sett eldre...