Nils Erik Gilhus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils Erik Gilhus

Kjell-Morten Myhr, Jorunn Skei, Odd Helge Gilja, Leiv Hove, Nils Erik Gilhus, Per Bakke
08.05.2018
Jarle Tor Rørvik (1954–2018) ble født på Vigra og flyttet i skoleårene til Volda. Som student flyttet han videre til Bergen og avla medisinsk embetseksamen ved Universitet i Bergen i 1981. Etter...
Eivind Kolstad, Edel-Elin Salomon-Johannessen, Jone Furlund Owe, Nils Erik Gilhus
29.05.2017
Det er mange faktorer som påvirker valg av spesialitet og fremtidig arbeidsplass. Tilfeldigheter og samfunnets behov ut fra ledige stillinger er åpenbare momenter. Det er flere som velger...
Nils Erik Gilhus
01.02.2007
E„ Wæhrens A„ Winkel J, Gyring Neurologi og neurorehabilitering for ergoterapeuter og fysioterapeuter. 456 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2006. Pris DKK 548 ISBN 87-628-0511-...
Nils Erik Gilhus
01.11.2007
Brodal, P. Sentralnervesystemet 620 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. Pris NOK 699 ISBN 978-82-15-00958-2 De fleste av oss har et nært forhold til Brodals lærebok om sentralnervesystemet...
Nils Erik Gilhus
31.05.2007
Denne pasienten, godt beskrevet av Holmøy og medarbeidere, viser de typiske trekkene for tilstanden «stiff man syndrome», i de senere år ofte benevnt «stiff person syndrome». I tillegg til en lærerik...
Nils Erik Gilhus
17.04.2008
Dietrichs, E Gjerstad, L. Vår fantastiske hjerne 235 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 375 ISBN 978-82-05-33493-9 Allerede i tittelen slås det fast at hjernen er et fantastisk organ...
Ane Johannessen, Nils Erik Gilhus
26.03.2009
Prinsippet om resultatbasert finansiering av forskning over statsbudsjettet for både helseforetak og universitet er ukjent for mange, men av stor praktisk betydning for å oppnå ressurser til videre...
Nils Erik Gilhus
05.10.2006
Nevrologisk sykdom hos mor kan innvirke på svangerskapsforløp og fødsel. Optimal medisinsk behandling reduserer risikoen for helsemessige konsekvenser for både mor og barn Sykdom i hjernen og...
Nils Erik Gilhus
26.08.2004
Benestad, Haakon Breien Laake, Petter Forskningsmetode i medisin og biofag 476 s, tab, ill. Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 395ISBN 82-05-31115-3 Ved norske universiteter kreves det til...
Fredrik Romi, Nils Erik Gilhus, Johan A. Aarli
04.03.2004
Tymektomi som behandling ved myasthenia gravis ble først tatt i utstrakt bruk i 1950-årene, og det finnes kliniske studier som viser bedring etter inngrepet, særlig hos yngre pasienter ( 3 , 4 ). De...
Laurence Bindoff, Nils Erik Gilhus
25.09.2003
Det har alltid vært nær forbindelse mellom genetikk og nevrologi, ikke minst når det gjelder muskelsykdommer. På samme tid som Darwin skrev sitt grunnleggende arbeid The origin of species (1859), kom...
Nils Erik Gilhus, Per Hjortdahl
15.05.2003
Forskning er en hovedoppgave for norsk helsevesen, både innenfor helseinstitusjonene og i primærhelsetjenesten. Da lov om spesialisthelsetjenesten trådte i kraft i 2001, ble forskning sidestilt som...
Nils Erik Gilhus, Ketil Grong
04.12.2003
Forskning er en av de vesentlige oppgavene for norsk medisin. Universitetssykehusene har et særlig ansvar for å ivareta denne oppgaven, men medisinsk forskning i videste forstand er et ansvar for...
Nils Erik Gilhus
10.05.2002
I Tidsskriftet nr. 9/2002 tar redaktøren på lederplass opp et særdeles viktig tema, nemlig hvordan fremme medisinsk forskning og finansiering av medisinsk forskning (1). Bakgrunnen er den planlagte...
Nils Erik Gilhus, Ole Petter Ottersen, Kirsti Ytrehus, Ole-Jan Iversen
10.06.2001
De fire medisinske fakultetene i Norge prioriterer høyt å etablere en forskerlinje som et spesialtilbud for medisinstudenter. Øivind Larsen frykter i Tidsskriftet nr. 10/2001 at en forskerlinje vil...
Nils Erik Gilhus
20.10.2001
I dette nummer av Tidsskriftet har Bjørn Odvar Eriksen & Elin Evensen tatt mål av seg til å identifisere forskningshemmende faktorer ved et universitetssykehus (1). En omfattende...
Elisabeth Farbu, Tiina Rekand, Nils Erik Gilhus, Vegard Strøm, Arve Opheim, Johan Kvalvik Stanghelle, Johan A. Aarli
23.09.2004
Postpoliosyndrom er karakterisert av ny muskelsvakhet, smerte, tretthet og praktisk funksjonstap som utvikler seg minimum 15 år etter akutt poliomyelitt (polio) ( 1 ). Som årsaker til denne svikten...
Nils Erik Gilhus, Emilia Kerty, Sissel Løseth, Åse Mygland, Chantal Tallaksen
05.07.2016
Omkring 700 personer i Norge har myasthenia gravis, en autoimmun sykdom som rammer nevromuskulær transmisjon og gir fluktuerende svakhet i enkelte muskler som eneste symptom. Diagnosen er basert på...
Ellen Merete Hagen, Tiina Rekand, Nils Erik Gilhus, Marit Grønning
17.04.2012
By definition, a spinal cord injury is an acute traumatic injury to the spinal cord that leads to varying degrees of motor and/or sensory deficits and paralysis ( 1 ). Although injury of the cauda...
Vidar Gordon Flote, Nils Erik Gilhus
30.11.2000
Clusterhodepine karakteriseres av akutt og intens, invalidiserende unilateral hodepine, gjerne periorbitalt med flere anfall per døgn. Anfallene varer fra 15 minutter og opptil tre timer, med...