Rettelse: Forekomst av M. genitalium og U. urealyticum i urin testet for C. trachomatis

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 121–5.

  I Tidsskriftet nr. 2/2016 på side 122 skal figur 1 se slik ut:

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media