Mette Lundstrøm Dahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Mette Lundstrøm Dahl (f. 1964) er bioingeniør med mastergrad. Hun er genteknolog med ansvar for Genteknologisk enhet og er medlem av Rådgivende utvalg for medisinsk mikrobiologi. Hun har bidratt med utforming, datainnsamling, revisjon av manus og har godkjent innsendt manusversjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Mikrobiologisk avdeling

Sykehuset i Vestfold

Artikler av Mette Lundstrøm Dahl
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media