Liv Kjersti Paulsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : uxhliv@siv.no

Liv Kjersti Paulsen (f. 1979) er bioingeniør med videreutdanning innen molekylærbiologi. Hun arbeider ved Genteknologisk enhet og er medlem i Rådgivende utvalg for bioingeniører innen forskning ved Bioingeniørfaglig institutt. Hun har bidratt med utforming, datainnsamling, analyse av data, fortolkning av data, litteratursøk og utarbeiding av manus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Mikrobiologisk avdeling

Sykehuset i Vestfold

Artikler av Liv Kjersti Paulsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media