Nils Grude

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils Grude

Marte Holmberg, Siv Bohne Krogseth, Nils Grude, Karl-André Wian
28.05.2018
Tusen takk til Kleggetveit og medarbeidere for et særdeles viktig innspill. Nevrofysiologisk tilleggsundersøkelse burde selvsagt vært nevnt som ledd i diskusjonen av den diagnostiske prosessen rundt...
Marte Holmberg, Siv Bohne Krogseth, Nils Grude, Karl-André Wian
20.03.2018
A man was hospitalised with suspected gastroenteritis and dehydration. Developments over the next few hours were surprisingly dramatic. The cause proved to be a condition that is unusual in Norway...
Marte Holmberg, Siv Bohne Krogseth, Nils Grude, Karl-André Wian
19.03.2018
En mann ble lagt inn i sykehus på grunn av mistanke om gastroenteritt og dehydrering. Utviklingen i løpet av de neste timene ble overraskende dramatisk. Årsaken viste seg å være en tilstand som er...
Maria Romøren, Dagfinn Skaare, Nils Grude
17.10.2017
The incidence of genital chlamydia infection in Norway has been stable for several years: in 2015, 488 cases were diagnosed per 100 000 inhabitants, a level almost identical to the peak of 2008 (496/...
Maria Romøren, Dagfinn Skaare, Nils Grude
16.10.2017
Forekomsten av genital klamydiainfeksjon i Norge har vært stabil gjennom flere år: I 2015 ble det diagnostisert 488 tilfeller per 100 000 innbyggere, nær tilsvarende nivå som i toppåret 2008 (496/100...
Bjørn-Erik Kristiansen, Nils Grude, Yngvar Tveten, Andreas Emmert
22.10.2009
Er norske leger og laboratorier for dårlige til å påvise borreliose, slik mediene gjentatte ganger i den senere tid har hevdet? Rekvirerende lege bør skjerpe indikasjonsstillingen ved prøvetaking –...
Hilde K. Skudal, Nils Grude, Bjørn-Erik Kristiansen
06.04.2006
Urinveisinfeksjoner er blant de mest vanlige infeksjoner og bidrar til en stor del av antibiotikaforbruket i Norge. For å optimalisere den empiriske bruken av antibiotika ved urinveisinfeksjoner er...
Nils Grude, Yngvar Tveten, Bjørn-Erik Kristiansen
04.12.2003
I Tidsskriftet nr. 17/2003 har Anna-Karina Brandal et innlegg om personlige erfaringer med residiverende cystitt ( 1 ). Dette gir på mange måter grunnlag for refleksjoner. Hun har, sin unge alder til...
Nils Grude, Yngvar Tveten
20.01.2002
I 1989 beskrev Christensen og medarbeidere (1) en urinveispatogen bakterie kalt ALO (Aerococcus-like organism). Senere er det kommet rapporter både fra Europa og USA om denne bakteriens patogene...
Ola Stamnes, Nils Grude
10.12.2002
Onsdag 25.7. 2001 spilte Odd Grenland cupkamp mot 1.-divisjonslaget Hødd i Ulsteinvik. To dager senere fikk flere av spillerne i Odd Grenland magesmerter og diaré, etter hvert også hodepine, feber,...
Nils Grude, Yngvar Tveten, Per Øyvind Torp, Olav Laastad
30.10.2001
I 1914 beskrev Schottmüller et isolat i blodkultur isolert fra en mann bitt av rotte (1). Videre ble det i 1926 beskrevet et utbrudd av feber og utslett hos 86 personer i Haverhill, USA. Infeksjonen...
Morten Lindbæk, Siri Jensen, Knut Eirik Eliassen, Arne Fetveit, Nils Grude, Dag Berild, Per Hjortdahl
28.05.2013
New national guidelines are now being issued for use of antibiotics in the primary health care service. We encourage all Norwegian doctors to follow them. The effort to promote an acceptable use of...
Liv Kjersti Paulsen, Mette Lundstrøm Dahl, Dagfinn Skaare, Nils Grude
26.01.2016
Mycoplasma genitalium and Ureaplasma urealyticum are transmitted through sexual contact and can cause urogenital infections. While M. genitalium is established as an aetiological agent of genital...
Liv Kjersti Paulsen, Mette Lundstrøm Dahl, Dagfinn Skaare, Nils Grude
26.01.2016
Mycoplasma genitalium og Ureaplasma urealyticum overføres ved seksuell kontakt og kan gi urogenitale infeksjoner. Mens M. genitalium er etablert som etiologisk agens ved genitale infeksjoner ( 1 ),...
Yngvar Tveten, Marjut Anneli Sarjomaa, Dagfinn Skaare, Nils Grude, Ørjan Samuelsen
08.04.2011
Det skjer en bekymringsfull økning i forekomsten av multiresistente bakterier både i Norge og i andre land. Det er etablert retningslinjer som anbefaler at pasienter som overføres fra sykehus i land...
Morten Lindbæk, Siri Jensen, Knut Eirik Eliassen, Arne Fetveit, Nils Grude, Dag Berild, Per Hjortdahl
28.05.2013
I disse dager foreligger de nye retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Vi oppfordrer alle norske leger til å følge dem. Arbeidet med å fremme en forsvarlig bruk av antibiotika og...