Iboende kapasitet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Uttrykket intrinsic capacity betegner en persons samlede evne til god helse og til å motstå sykdom. Vi foreslår å kalle dette for iboende kapasitet på norsk.

  Termen intrinsic capacity ble introdusert av Verdens helseorganisasjon i 2015 for å betegne «the composite of all of the physical and mental capacities that an individual can draw on» (1). Termen omfatter mobilitet, sensorisk kapasitet som syn og hørsel, muskelstyrke, kognisjon og psykologisk kapasitet. Det er ikke noen gullstandard for hvordan dette måles, men håndgripestyrke og ganghastighet er to konkrete og objektive mål som ofte brukes for å måle den fysiske kapasiteten, og som er kartlagt i flere store norske studier.

  Opprettholdelse og utvikling av intrinsic capacity vil, sammen med miljøet og omgivelsene vi lever i, legge grunnlaget for en sunn aldring. Termen er allerede i bruk blant aldringsforskere og myndigheter og betegner på mange måter det motsatte av skrøpelighet (på engelsk: frailty) (2). Hva bør vi så kalle dette på norsk?

  Intrinsisk kapasitet?

  Intrinsisk kapasitet?

  Det første ordet – intrinsic – kjenner vi godt i medisinen. På engelsk kalles glykoproteinet som produseres i parietalcellene i mageslimhinnen, for intrinsic factor. Tidligere fantes den fornorskede skriveformen intrinsik i ordbøkene (3), men i 1983 vedtok fagnemnda i Språkrådet at ordet skulle skrives intrinsisk (4). Denne skrivemåten kom inn i Tidsskriftets ordliste i 1993 (5), og slik står det fremdeles (6).

  Språkrådets begrunnelse for endringen var at adjektivsuffikset -isk tilsvarer engelsk -ic i andre ord: lingvistisk, psykedelisk osv. Dermed var det logisk at også intrinsisk fulgte samme formel. Men det beste er, uttalte rådet, å unngå fremmedordet intrinsisk dersom man kan greie seg med et mer velkjent ord (4).

  Intrinsic har vært drøftet i språkspalten tidligere. Da ble det påpekt at også i koagulasjonslæren har man brukt uttrykket, men at det etter hvert ble fornorsket til det interne koagulasjonssystem og i dag helst det indre koagulasjonssystem (7). Kanskje en lignende løsning er greiest også for intrinsic capacity?

  Det andre ordet i uttrykket – capacity – kan vanskelig oversettes med noe annet enn kapasitet. Vårt inntrykk er riktignok at ordet capacity ofte brukes i engelsk dagligspråk om det vi på norsk ville kalt evner, men i et faguttrykk vil likevel evner stå for langt unna ordet capacity både muntlig og skriftlig.

  Iboende kapasitet?

  Iboende kapasitet?

  I ordboka står intrinsic oversatt med 1) indre, iboende; 2) egentlig, virkelig, reell (8). Av de fem ordene er antakelig iboende mest dekkende (9). En optimal oversettelse bør helst kunne tilbakeoversettes, men dette kravet er ikke oppfylt her, ettersom ordboka angir følgende alternativer: immanent, inherent, innate.

  Uttrykket iboende kapasitet er nærmere, varmere og mer forståelig

  At en oversettelse må kunne bli tilbakeoversatt til utgangspunktet, kan imidlertid ikke være et absolutt krav. Vi tror dessuten intrinsisk kapasitet vil virke fremmedartet på norsk. Uttrykket iboende kapasitet er nærmere, varmere og mer forståelig.

  Konklusjon

  Konklusjon

  Vi mener at iboende kapasitet er den beste norske oversettelsen av det engelske intrinsic capacity. Når uttrykket brukes for første gang i en tekst, kan man sette det engelske i parentes bak: iboende kapasitet (intrinsic capacity). Denne oversettelsen vil bli brukt i aldringskapitlet i Folkehelserapporten som nå revideres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media