Erlend Hem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erlend Hem

Erlend Hem
12.10.2020
Medisinen er full av eponymer, det vil si ord som er laget etter navn på personer. Hvordan skal de skrives? John Langdon Down. Illustrasjon: Colport / Alamy Stock Photo I medisinen er en lang rekke...
Erlend Hem
03.08.2020
Epidemi betegnet opprinnelig en økning i forekomsten av en smittsom sykdom. Nå brukes det om alle typer fenomener som brer seg raskt. Ordet epidemi er gammelt. Vi finner det allerede i de...
Erlend Hem
29.06.2020
Det engelske uttrykket health literacy har hittil manglet en norsk term. Kanskje helsekompetanse kan fungere. Illustrasjon: alashi/iStock Helsekompetanse handler om å forstå, vurdere og anvende...
Erlend Hem
15.06.2020
Noen ord oppstår ved en misforståelse, og noen er døgnfluer. Lon Chaney som Operafantomet i stumfilmen fra 1925 med samme navn. Foto: Everett Collection / NTB scanpix I medisinen kjenner vi ordet...
Erlend Hem
25.05.2020
Redaksjonen mottok for en stund siden et manuskript med ordet lipothymi . Ingen av oss kjente det fra før. Det var en interessant historie. Illustrasjon: whitemay/iStock Vi gjettet på at det hadde...
Erlend Hem
25.03.2020
Koronaviruspandemien har også noen språklige konsekvenser. Illustrasjon: sorbetto/iStock, tilpasset av Tidsskriftet. I desember 2019 ble det påvist en ny type koronavirus i byen Wuhan i Kina. I...
Erlend Hem
23.01.2020
Norge fikk sin aller første nobelpris i fysiologi eller medisin for oppdagelsen av gittercellene. Enda godt at de har fått et norsk navn. Edvard Moser og May-Britt Moser mottok nobelprisen i medisin...
Jon Arne Søreide, Erlend Hem
09.12.2019
In 1952, surgeon Roar Strøm (Figure 1) published an article detailing a case of illness in a 32-year-old man ( 1 ). Strøm had operated on the man the previous year for recurrent dyspeptic pain and...
Jon Arne Søreide, Erlend Hem
09.12.2019
Allerede i 1952 publiserte kirurgen Roar Strøm (figur 1) en artikkel der han i detalj gjorde rede for et sykdomstilfelle hos en 32 år gammel mann ( 1 ). Strøm hadde operert mannen året før for...
Erlend Hem
18.11.2019
Nylig skrev en lege i Tidsskriftet om hvordan det opplevdes at det ble opprettet en tilsynssak mot hennes mann, som også er lege ( 1 ). Belastningen var enorm – en belastning som strakte seg over 18...
Øivind Ekeberg, Elfrida Hartveit Kvarstein, Øyvind Urnes, Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, Erlend Hem
17.10.2019
A number of patients whom the admitting doctor considers to be acutely suicidal are denied admission to a psychiatric ward or discharged after a short time. The usual justification is that the...
Øivind Ekeberg, Øyvind Urnes, Elfrida Hartveit Kvarstein, Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, Erlend Hem
21.10.2019
There has been considerable pessimism surrounding the treatment potential for borderline personality disorder, but there is growing evidence to support the efficacy of tailored care. Illustration:...
Erlend Hem
04.11.2019
Malaria betyr direkte oversatt ‘dårlig luft’. Legen som oppdaget malariaparasitten, mente ordet var useriøst, men det lever i beste velgående. Illustrasjon: CSA-Archive/iStock Mange anser malaria for...
Øivind Ekeberg, Øyvind Urnes, Elfrida Hartveit Kvarstein, Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, Erlend Hem
21.10.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0492. I Tidsskriftet nr. 15/2019 på s. 1444 skal forfatterrekkefølgen være: Øivind Ekeberg, Øyvind Urnes, Elfrida Hartveit Kvarstein, Ingeborg...
Øivind Ekeberg, Elfrida Hartveit Kvarstein, Øyvind Urnes, Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, Erlend Hem
14.10.2019
En del pasienter som innleggende lege vurderer som akutt suicidale, blir nektet innleggelse i psykiatrisk avdeling eller skrevet ut etter kort tid. Begrunnelsen er gjerne at mottagende lege mener...
Øivind Ekeberg, Elfrida Hartveit Kvarstein, Øyvind Urnes, Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, Erlend Hem
21.10.2019
Det har vært mye pessimisme knyttet til behandlingspotensialet ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, men det er nå økende evidens for at tilpasset behandling har god effekt. Illustrasjon...
Øivind Ekeberg, Erlend Hem
09.09.2019
Walby, Myhre og Kildahl skriver at vi ser bort fra en av de viktigste risikogruppene for selvmord i psykisk helsevern, nemlig pasienter som er eller har vært i kontakt med psykisk helsevern. Vi vet...
Øivind Ekeberg, Erlend Hem
16.08.2019
In Norway, the suicide rate has not declined during the last 20 years, despite numerous action plans, better knowledge and improved treatment. Most people who take their own lives are not in...
Øivind Ekeberg, Erlend Hem
03.07.2019
Selvmordsraten har ikke gått ned i Norge på 20 år til tross for flere handlingsplaner, økt kompetanse og bedre behandling. De fleste selvmord skjer blant mennesker som ikke er i psykiatrisk...
Erlend Hem, Per E. Børdahl
24.06.2019
Our interest in this story arose in relation to the article on the psychiatrist Augusta Rasmussen (1895–1979) ( 1 ). While working on that article, we constantly came across the name of Ragnhild Vogt...