Erlend Hem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erlend Hem

Øivind Ekeberg, Erlend Hem
16.08.2019
In Norway, the suicide rate has not declined during the last 20 years, despite numerous action plans, better knowledge and improved treatment. Most people who take their own lives are not in...
Øivind Ekeberg, Erlend Hem
03.07.2019
Selvmordsraten har ikke gått ned i Norge på 20 år til tross for flere handlingsplaner, økt kompetanse og bedre behandling. De fleste selvmord skjer blant mennesker som ikke er i psykiatrisk...
Erlend Hem, Per E. Børdahl
24.06.2019
Our interest in this story arose in relation to the article on the psychiatrist Augusta Rasmussen (1895–1979) ( 1 ). While working on that article, we constantly came across the name of Ragnhild Vogt...
Erlend Hem, Per E. Børdahl
20.06.2019
Vår interesse for denne historien oppsto i forbindelse med artikkelen om psykiateren Augusta Rasmussen (1895–1979) ( 1 ). I dette arbeidet dukket stadig navnet til Ragnhild Vogt Hauge opp, og for oss...
Erlend Hem
07.03.2019
En kanadisk tv-stjerne tok nylig et oppgjør med hvordan man omtaler Downs syndrom. Sakens kjerne var skillet mellom sjanse og risiko. Risikoen for borreliasmitte ved flåttbitt er lav. Foto: iStock...
Erlend Hem
10.12.2018
Før var paradigmeskifte betegnelsen på en vitenskapelig revolusjon. Nå brukes det nærmest for å vise at man har skiftet mening. Da Darwin lanserte utviklingslæren, var dette ifølge...
Erlend Hem
26.11.2018
Ildsjeler har laget et nettsted for å ta vare på helsehistorien. Hittil er det spilt inn mer enn 150 filmer. TAR VARE PÅ HISTORIEN: Kåre Eide (t.v.) og Rolf Kåresen...
Erlend Hem
23.11.2018
Skjellsettende betegner et skille og har ikke noe med sjelen å gjøre. Skjellsettende betyr nesten det samme som epokegjørende ( 1 ). Det er ikke hver dag man kommer ut for slikt. Det er et ord for de...
Erlend Hem, Rannveig Nordhagen, Per E. Børdahl
31.10.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1638–44. I Tidsskriftet nr. 17/2018, s. 1640–3 sist i fotokrediteringene skal det stå: © Dagfin Werenskiold/BONO 2018. Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
Erlend Hem, Rannveig Nordhagen, Per E. Børdahl
31.10.2018
In 1923, the five-year-old Public Health Association published a folder with ten large-format posters, called House Maxims for Mothers and Children (Figure 1). Their objective was to promote child...
Erlend Hem
08.11.2018
Hvilke «hekter» er det snakk om når man «kommer til hektene»? Å komme til hektene betyr å komme seg etter en påkjenning. Det kan ofte dreie seg om å gjenvinne kreftene etter sykdom. I ordbøkene står...
Erlend Hem
23.10.2018
Krokodilletårer finnes både i folketroen og i medisinen. Tårer renner av ulike grunner. Krokodilletårer anno 1888. Illustrasjonsfoto: Mary Evans Picture/NTB scanpix. Krokodilletårer er det samme som...
Erlend Hem, Rannveig Nordhagen, Per E. Børdahl
30.10.2018
I 1923 utga den fem år gamle Folkehelseforeningen en mappe med ti plansjer i stort format, Hustavler for mor og barn (fig 1). Hensikten var å bidra til barnets sunnhet ved innprenting av...
Erlend Hem, Per E. Børdahl
26.06.2018
In 1934, senior registrar Augusta Rasmussen (1895–1979) published a study of 77 cases involving sexual offences. She found that the women involved had suffered no mental injury from the abuse. In...
Erlend Hem
03.09.2018
Lungepasienter kan behandles med bronkodilator, mens en kirurg bruker en dilatator. Hva er språklig mest korrekt: dilator eller dilatator? Illustrasjon: beinoitb / iStock Ifølge ordbøkene har...
Erlend Hem
03.09.2018
Steinar Risnes Medisinsk-biologisk ordbok Latin-gresk-norsk. 861 s. Oslo: Cappelen Damm, 2018. Pris NOK 795 ISBN 978-82-02-40340-9 Det har i mange år vært tre større norske medisinske ordbøker på...
Erlend Hem, Per E. Børdahl
26.06.2018
I 1934 publiserte reservelege Augusta Rasmussen (1895–1979) en undersøkelse av 77 sedelighetssaker. Hun fant at kvinnene var kommet fra overgrepet uten psykisk skade. I 1947 publiserte hun en studie...
Erlend Hem
19.03.2018
Per Holck 1000 ords historie 535 s, ill. Oslo: SpreDet, 2017. Pris NOK 349 ISBN 978-82-93277-20-0 Per Holck, pensjonert professor i anatomi, har skrevet en bok om ordenes historie. Eller rettere sagt...
Øivind Ekeberg, Erlend Hem
22.01.2018
I kronikken i Tidsskriftet argumenterer vi for at det er mulig å forutsi selvmord på kort sikt. Ved å gi de beste forutsetninger for å snakke om fortvilelse og selvmordstanker, kan og bør man også...
Erlend Hem
12.06.2018
Databasert teoriutvikling er et godt norsk uttrykk for det engelske grounded theory . Grounded theory er en kvalitativ forskningsmetode som ble utviklet av de amerikanske sosiologene Barney Glaser...