Bjørn Heine Strand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Heine Strand

Ingebjørg Lavrantsdatter Kyrdalen*, Ingerid Laukli*, Geir Dunseth, Anette Hylen Ranhoff, Bjørn Heine Strand, Heidi Ormstad
08.03.2021
Ved å måle ganghastighet hos eldre personer som kommer til ordinære konsultasjoner, kan fastlegen identifisere risiko for funksjonssvikt og skrøpelighet på et tidlig tidspunkt og differensiere videre...
Anette Hylen Ranhoff, Hans Olav Hygen, Francesco Di Ruscio, Shilpa Rao, Bjørn Heine Strand
24.06.2019
The global climate changes we are witnessing entail consequences for our health. Heat-related morbidity and death are some of these consequences ( 1 ). The association between health condition and...
Anette Hylen Ranhoff, Hans Olav Hygen, Francesco Di Ruscio, Shilpa Rao, Bjørn Heine Strand
13.06.2019
De globale klimaendringene vi nå ser, har konsekvenser for helse. Heterelatert sykelighet og død er en av disse konsekvensene ( 1 ). Sammenhengen mellom helsetilstand og påvirkning av klima er...
Per-Henrik Zahl, Marit Rognerud, Bjørn Heine Strand
26.06.2003
Det er blitt vanligere å bo alene de siste 30 årene ( 1 ). Enslige kan ha sivilstatus som enke/enkemann, separert/skilt eller aldrigift. Det er særlig gruppen separerte/skilte som har økt ( 1 ). I...
Bjørn Heine Strand, Asbjørn Steiro
23.10.2003
Det er tidligere funnet sosioøkonomiske forskjeller i alkoholforbruk i Norge ( 1 , 2 ). Internasjonale studier har vist at alkoholforbruket i grupper som har ulikt inntekts- og utdanningsnivå blir...
Per-Henrik Zahl, Bjørn Heine Strand
20.02.2002
De siste årene er mammografiscreening blitt kritisert, fordi screening medfører 30 – 60 % økt risiko for at hele eller deler av et bryst blir fjernet, uten at man vet om dødeligheten synker (1, 2)...
Bjørn Heine Strand, Per-Henrik Zahl
30.08.2001
Moderne masseundersøkelser med mammografi er i hovedsak basert på den svenske WE-studien (1). Mange har stilt spørsmål ved mammografiscreening fordi dødeligheten av brystkreft ikke har sunket etter...
Bjørn Heine Strand, Per-Henrik Zahl
20.10.2001
Vi konstaterer at Steinar Østerbø Thoresen ikke vil forsvare sin påstand om at man må vente i ti år før man ser redusert dødelighet ved mammografiscreening og at ingen statistikere ved...
Bjørn Heine Strand, Kristian Tambs, Knut Engedal, Espen Bjertness, Geir Selbæk, Tor Atle Rosness
11.02.2014
Antall eldre over 65 år vil stige betraktelig, og det forventes en kraftig økning av demensrammede de nærmeste årene. Vi har ikke god oversikt over hvor mange som faktisk har demens i Norge eller...
Ellen Melbye Langballe, Bjørn Heine Strand
27.01.2015
Forskning på eldres helse viser sprikende funn. Et lengre liv er ikke nødvendigvis et lengre liv med god helse. Vi lever lenger enn før. Men hvilken helsetilstand kan vi forvente oss i de ekstra...