Sigurd Høye

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sigurd Høye

Sigurd Høye
28.06.2021
There is a need to strengthen the evidence base for the Norwegian antibiotics guidelines. This base should preferably be grounded in clinical efficacy. Antibiotic therapy is not a static exercise...
Sigurd Høye
28.06.2021
Det er behov for å styrke evidensgrunnlaget for norske antibiotikaretningslinjer. Helst bør grunnlaget baseres på klinisk effekt. Antibiotikabehandling er ingen statisk øvelse. Det kommer stadig nye...
Hege Salvesen Blix, Sigurd Høye
18.02.2021
Compared to other countries, the consumption of antibiotics in Norway is low, and the proportion of narrow-spectrum antibiotics is high ( 1 , 2 ). Dispensing on prescription outside institutions...
Hege Salvesen Blix, Sigurd Høye
12.02.2021
I Norge har vi lavt forbruk av antibiotika sammenliknet med andre land, og andelen smalspektrede antibiotika er høy ( 1 , 2 ). Reseptsalget utenfor institusjon står for 80 % av totalsalget ( 1 )...
Sigurd Høye
01.02.2021
Vi vil takke Backe og medarbeidere for et engasjert debattinnlegg mot unødvendig bruk av antibiotika og mot sykeliggjøring av gravide ( 1 ). Dette engasjementet deler vi ved Antibiotikasenteret for...
Sigurd Høye
23.05.2017
There are many myths surrounding antibiotics. Evidence will be required to disprove them. In the early days, antibiotics were referred to as a «magic bullet» – a projectile that spares friends and...
Sigurd Høye
23.05.2017
Antibiotika er forbundet med mange myter. Skal de knuses, kreves det dokumentasjon. Antibiotika ble tidlig kalt «den magiske kulen» – et prosjektil som sparer venn og skader fiende ( 1 ). Ideelt sett...
Sigurd Høye, Jørund Straand, Mette Brekke
04.12.2008
Ved siden av legen selv er legemidler det viktigste behandlingsverktøyet i allmennpraksis. I tre av fem allmennlegekonsultasjoner skrives det ut resept ( 1 ). Opptil 90 % av alle resepter ordineres i...
Sigurd Høye, Per Hjortdahl
30.06.2002
Reklame for reseptbelagte legemidler er i Norge kun tillatt overfor helsepersonell. Det er satt opp forskrifter for legemiddelreklame, og grunnregelen er at reklamen skal være nøktern og saklig (1)...
Sigurd Høye
20.08.2002
Alle vet at medisinstudenter er spreke. Men hvilket fakultet har de sprekeste studentene? Initiativtakerne bak Medisinerstafetten 2002 ville finne svar og heve studentenes sosiale kompetanse på...
Sigurd Høye
20.03.2001
Hvis gebyrstipendet kuttes, vil terskelen for å studere medisin i utlandet bli langt høyere. En stor andel medisinstudenter i utlandet er avhengige av gebyrstipendet på grunn av høye skolepenger...
Sigurd Høye
20.03.2001
Fylkeslegen i Oslo har siden 1994 administrert arbeidet med midlertidig lisens, autorisasjon og turnustjeneste for leger etter delegert fullmakt fra Statens helsetilsyn. Fra 1. januar overtok det...
Sigurd Høye
20.08.2001
To helger i mai møtte nærmest hele kull V–97 opp på akuttmedisinkurs ved Rikshospitalet. Norsk medisinstudentforening (Nmf) har arrangert slike kurs for medisinstudenter mer eller mindre regelmessig...
Sigurd Høye
20.06.2001
For Anders Rostrup Nakstad, 10. semesterstudent ved Universitetet i Oslo og flyinstruktør i Gardermoen seilflyklubb ( www.gsfk.no/ ), er ikke-motortiserte flyturer rutine. Han begynte med sporten for...
Sigurd Høye
20.01.2001
På et debattmøte i Oslo om saken før jul møtte mer enn 100 utålmodige studenter, representanter for myndighetene og Legeforeningen. Studentene var ute etter løsninger som kunne sikre både kvalitet og...
Sigurd Høye
05.08.2014
I have often had to smile at the irony of the situation when patients fail to turn up for a consultation because they are ill. An even greater number ought to fail to turn up because they are well –...
Sigurd Høye
30.06.2015
Case reports in medical journals often concern rare conditions that, courtesy of quick-witted doctors, are correctly diagnosed and successfully treated. The case report of Loose and co-workers is...
Sigurd Høye
29.10.2013
Ceasing to prescribe antibiotics for mild respiratory tract infections is difficult. New treatment alternatives could make it easier. Photo: Siri Jensen In an American study, general practitioners...
Sigurd Høye
05.08.2014
I have often had to smile at the irony of the situation when patients fail to turn up for a consultation because they are ill. An even greater number ought to fail to turn up because they are well –...
Sigurd Høye
22.09.2015
We know little of what goes on behind the closed door of the GP’s office. Now and again the door should be left ajar Photo: Einar Nilsen Alone in the office with the patient, attempting to solve the...