Signe Flottorp

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Signe Flottorp

Bente Aschim, Signe Flottorp, Sverre Lundevall, Anne Kathrine Nore
28.06.2021
Arthur Hertzberg døde 7. april i år, 84 år gammel. Han hadde et godt hode og gled lett gjennom skolen og medisinstudiet. Etter turnus og tre år i Storfjord i Lyngen ble han...
Signe Flottorp, Knut Mork Skagen, Bjørn Hilt
21.01.2021
22. januar 2021 trer FNs atomvåpenforbud i kraft. Det er et historisk gjennombrudd i arbeidet for å avskaffe verdens verste masseødeleggelsesvåpen. Men Norge motarbeider fremgangen. FNs avtale om...
Bente Aschim, Signe Flottorp, Arthur Hertzberg, Sverre Lundevall, Anne Kathrine Nore
13.11.2017
Morten Laudal døde 2. september 2017, 63 år gammel. Han var fastlege og kommunelege i Vestby og gjorde i en årrekke en stor innsats i mange viktige verv i Legeforeningen. For sitt engasjement for...
Signe Flottorp
29.11.2007
Bjertnæs, Aa. Din huslege Hjelp til selvhjelp. Et oppslagsverk fra A til Å. 2. utg. 670 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2007. Pris NOK 299 ISBN 978-82-05-36437-0 Forfatteren som har lang erfaring både...
Signe Flottorp, Atle Fretheim
09.09.2004
«Vi kjenner ingen studie der tiazider alene har vist positiv effekt på harde endepunkter ved blodtrykksbehandling,» skriver Arne Svilaas og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2004 ( 1 ). Noen av...
Signe Flottorp
06.11.2003
Det er ofte avstand mellom det leger faktisk gjør og det de burde gjøre, basert på den beste tilgjengelige kunnskap. Det er vanskelig for den enkelte lege å holde seg oppdatert i flommen av medisinsk...
Eivind Meland, Signe Flottorp
06.11.2003
Ingrid Os & Ingrid Toft polemiserer i Tidsskriftet nr. 15/2003 ( 1 ) mot Atle Fretheims dokumentasjon for å anbefale tiazider som førstevalg i behandlingen av hypertensjon ( 2 ). På tross av...
Atle Fretheim, Kari Håvelsrud, Signe Flottorp, Andrew D. Oxman
20.03.2003
Helsemyndighetene har ansvar for at det er god kvalitet på helsetjenestene som tilbys, og for at kostnadsutviklingen holdes under kontroll. Effekten av tiltak for kvalitetsforbedring er stort sett...
Signe Flottorp
20.10.2002
Allmennleger har tilgang til et vidt spekter av etterutdannings- og kvalitetsforbedringstilbud, for eksempel kurs i Norge og utlandet, fagmøter, tidsskrifter, elektroniske verktøy, osv. Hvilke av...
Anders Bærheim, Signe Flottorp, Steinar Hunskår
10.10.2001
I en nylig publisert artikkel fra USA har man evaluert egenbehandling av residiverende, ukompliserte cystitter hos kvinner (1). Kvinner med minst to cystittepisoder de siste 12 måneder ble inkludert...
Signe Flottorp
20.01.2001
Ikke uten grunn hevdes det at gode journaler er god medisin (1). Uoversiktlige og mangelfulle journaler er fortsatt et stort kvalitetsproblem. Det er utfordrende å finne frem i en tykk og kaotisk...
Kari Håvelsrud, Signe Flottorp, Atle Fretheim, Doris Tove Kristoffersen, Andy Oxman, Shaun Treweek, Olaf Gjerløw Aasland
03.02.2005
Medarbeidere i allmennpraksis har varierende faglig bakgrunn. De fleste er helsesekretær, bioingeniør, hjelpepleier eller sykepleier. Deres mulighet for videre- og etterutdanning har i stor grad vært...
Signe Flottorp, Andrew D. Oxman, John G. Cooper, Per Hjortdahl, Sverre Sandberg, Lars H. Vorland
10.06.2000
Befolkningsundersøkelser viser at om lag 20 % av voksne kvinner rapporterer en eller flere episoder av dysuri i løpet av et år. Knapt halvparten søker lege for sine plager (1). En undersøkelse fra...
Signe Flottorp, Andrew D. Oxman, John G. Cooper, Per Hjortdahl, Sverre Sandberg, Lars H. Vorland
10.06.2000
Metoder Aktuelle strategier Følgende strategier for diagnostikk og behandling av sår hals er vurdert: – Alle pasienter med sår hals testes med streptokokk hurtigtest – Kliniske kriterier avgjør om...
Andrew D. Oxman, Signe Flottorp, John G. Cooper, Per Hjortdahl, Sverre Sandberg, Lars H. Vorland
10.06.2000
Bør du gi penicillin til en 25 år gammel mann med sår hals? Bør du ta en dyrkingsprøve fra halsen for å diagnostisere β -hemolytisk streptokokktonsillitt først? Eller bør du bruke en hurtigtest? Bør...
Signe Flottorp
15.12.2005
Frøen og medarbeidere presenterte i Tidsskriftet nr. 19/2005 nye retningslinjer for gravide ( 1 ). De skal få brosjyren Tell trivselen , inkludert et sparkeskjema, ved rutineultralydscreening, og...
Shaun Treweek, Signe Flottorp, Atle Fretheim, Kari Håvelsrud, Doris Tove Kristoffersen, Andy Oxman, Olaf Gjerløw Aasland
03.02.2005
Kliniske retningslinjer kan defineres som «systematisk utviklede anbefalinger for å hjelpe helsearbeider og pasient til å velge adekvat behandling for en definert klinisk problemstilling» ( 1 )...
Shaun Treweek, Signe Flottorp, Atle Fretheim, Kari Håvelsrud, Doris Tove Kristoffersen, Andy Oxman, Olaf Gjerløw Aasland
03.02.2005
Det er urimelig å forvente at den enkelte lege skal vurdere vitenskapelig litteratur, måle sin egen praksis og deretter utvikle og evaluere endringsstrategier for de områdene i praksisen som kan...
Signe Flottorp, Evy Bjerkeland, Anders Bærheim, Frode Forland, Berit Forsgren, Johan Hagerup, Ole Rikard Haavet, Kjeld Malde, Kjell Maartmann-Moe, Magne Nicolaisen, Kristin Prestegaard, Janecke Thesen, Linda Vinje
03.03.2005
Det brukes mye ressurser på videre- og etterutdanning i norsk allmennmedisin. Videre- og etterutdanningen er strukturert ( 1 , 2 ). Det er krav om resertifisering etter oppnådd spesialitet; få andre...
Signe Flottorp
11.11.2014
Bowie, Paul Wet, Carl de Safety and improvement in primary care The essential guide. 373 s, tab, ill. London: Radcliffe Publishing, 2014. Pris GBP 40 ISBN 978-1-84619-580-8 «Primum non nocere» er...