Petter Gjersvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Gjersvik

Petter Gjersvik
24.06.2020
Pigmented skin lesions must be excised when malignancy is suspected. If there is no such suspicion, moles should generally be left alone. Many people are afraid of developing melanoma, which has a...
Petter Gjersvik
23.06.2020
Pigmenterte hudlesjoner skal eksideres ved mistanke om malignitet. Uten slik mistanke bør føflekker stort sett få være i fred. Mange er engstelige for å utvikle melanom, som har høy risiko for...
Petter Gjersvik
15.06.2020
The final medical studies exam is intended to test knowledge and skills that the students will need as doctors – not the students’ ability to pass an exam. What is the optimal exam type? And...
Petter Gjersvik
11.06.2020
En eksamen i medisinstudiet skal teste kunnskaper og ferdigheter som studentene får bruk for som leger – ikke studentenes evne til å bestå eksamen. Hva er den beste eksamensformen? Hva tester man...
Petter Gjersvik
20.04.2020
Doctors often need to make decisions in situations of uncertainty. This is not the same as guessing. Photo: Einar Nilsen The TV programme Hva feiler det deg? [What’s wrong with you?] on NRK1 is...
Petter Gjersvik
20.04.2020
Leger må ofte ta beslutninger på usikkert grunnlag. Det er ikke det samme som å gjette. Foto: Einar Nilsen Tv-programmet Hva feiler det deg? på NRK1 er en medisinsk kunnskapslek der det gjelder å...
Petter Gjersvik
26.03.2020
Undervisningen av medisinstudenter fortsetter selv om auditoriene er stengt. Nå drives både teoretisk og «klinisk» undervisning digitalt med lærere og studenter foran PC-skjermer på hver sin kant...
Petter Gjersvik
17.04.2020
Forekomsten av melanom blant unge i USA er synkende, men øker blant eldre. Bedre solvaner blant unge kan være årsaken. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix Overdreven soleksponering og...
Petter Gjersvik
20.04.2020
Jeg takker Tord Johansen fra Psoriasis- og eksemforbundet for kommentarer til min artikkel om behandlingsreiser ved psoriasis ( 1 ). Det er viktig at både pasienter, helsepersonell og politikere...
Petter Gjersvik
20.04.2020
Jeg takker Jan-Øivind Holm og medforfattere for kommentarer til min artikkel om behandlingsreiser ved psoriasis ( 1 ). De har gode poenger. Jeg ønsker velkommen en åpen og ærlig debatt om...
Petter Gjersvik
24.02.2020
New and effective drugs to treat psoriasis have changed the preconditions for sending patients to undergo climate therapy on Gran Canaria. Photo: Einar Nilsen Psoriasis is a chronic, fluctuating skin...
Petter Gjersvik
17.02.2020
Nye og effektive legemidler mot psoriasis har endret forutsetningene for behandlingsreiser til Gran Canaria. Foto: Einar Nilsen Psoriasis er en kronisk, fluktuerende hudsykdom kjennetegnet av rødt,...
Petter Gjersvik, Linn Landrø, Ingrid Roscher
13.01.2020
Malignt melanom kan forebygges. Vi er enig med Gunnar Hasle, som i en kronikk i Tidsskriftet nr. 17/2019 anbefaler folk å unngå solforbrenning, og at dette oppnås best med moderat soling, opphold i...
Petter Gjersvik
09.12.2019
Jeg takker for gode kommentarer fra Arild Bjørndal, som mener det engelske uttrykket evidence-based medicine bør oversettes til kunnskapsbasert praksis på norsk. Det er vanskelig å være uenig i at...
Petter Gjersvik
07.10.2019
Kunnskapsbasert medisin er en lite presis og lite hensiktsmessig oversettelse av evidence-based medicine. Uttrykket evidence-based medicine ble lansert i 1991 som en ny tilnærming til medisinsk...
Petter Gjersvik, Michael Bretthauer
23.09.2019
En veletablert betegnelse på en gruppe legemidler er vanskelig å endre. Illustrasjonsfoto: fotostorm/iStock Legemidler som virker på spesifikke punkter i en inflammatorisk prosess, har revolusjonert...
Petter Gjersvik
08.04.2019
This journal gladly publishes articles written by students. The students’ supervisors must ensure that the manuscript has the quality required for submission. Photo: Einar Nilsen As a young assistant...
Petter Gjersvik
08.04.2019
Tidsskriftet publiserer gjerne artikler basert på studentoppgaver. Veileder må ta ansvar for at manuskriptet er godt nok for innsendelse. Foto: Einar Nilsen Som ung assistentlege med...
Petter Gjersvik
25.02.2019
Uttrykket lege i spesialisering er lett å forstå. Forkortelsen LIS stående alene er det ikke – unntatt for innvidde. Derfor bør man heller skrive og si LIS-lege . Lange ord og ordsammensetninger kan...
Petter Gjersvik
26.11.2018
Tove Agner, Anette Bygum, Lars Iversen et al. Klinisk dermatologi og venerologi 5. utg. 344 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2018. Pris DKK 565 ISBN 978-87-628-1702-9 Dansk dermatologi er i...