Annonse
Annonse

Artikler av Petter Gjersvik

Petter Gjersvik
12.06.2018
Doctors are not supposed to guess. Written exams and other systems for the assessment of medical students should reflect the way doctors work. Photo: Einar Nilsen May and June means exam time, and...
Petter Gjersvik
12.06.2018
Leger skal ikke gjette. Skriftlig eksamen og andre evalueringsordninger i medisinstudiet bør gjenspeile måten leger arbeider på. Foto: Einar Nilsen Mai og juni er eksamenstid, også for...
Petter Gjersvik, Ingrid Roscher
28.05.2018
Valg av ord er viktig. Det kan være vanskelig å forklare medisinske forhold til lekfolk. Norske ord er vanligvis å foretrekke fremfor latinske og greske. Så langt er Berger og vi enige. Vi er derimot...
Petter Gjersvik, Ingrid Roscher
19.03.2018
Sukkersyke heter diabetes og fallesyke epilepsi. Tidspunktet er kommet for å erstatte ordet føflekkreft med melanom . I alle sammenhenger. Av mange grunner. Norge har høy forekomst og dødelighet av...
Petter Gjersvik
19.02.2018
Ole Fyrand er død. Det føles rart, for hans liv var preget av så mye vitalitet, kraft og livsglede. Som hudlege, professor og samfunnsdebattant var han uredd, engasjert og slagferdig. Han var en...
Petter Gjersvik, Katarina Zak Stangeland
22.01.2018
Leger som blir godkjent som spesialist, får ikke lenger et diplom fra Helsedirektoratet. Hudlegeforeningen sørger for at de får overrakt et spesialistdiplom likevel. Etter at Helsedirektoratet...
Petter Gjersvik
13.11.2017
En doktorgradskandidat skal vise sine pedagogiske evner med en prøveforelesning om et emne utenfor emnet for avhandlingen. Slik er det dessverre ikke ved Det medisinske fakultet i Oslo. Kravene til...
Petter Gjersvik
22.08.2017
Doctors record, discuss and conclude in writing. Therefore, medical students need to practise their writing skills and be tested on their ability to write professionally. Photo: Einar Nilsen All...
Petter Gjersvik
04.09.2017
Å bytte fra infliximab som originalpreparat til biotilsvarende infliximab er trygt og gir ikke dårligere effekt hos pasienter med inflammatorisk sykdom i ledd, tarm eller hud. Det viser NOR-SWITCH-...
Petter Gjersvik
21.08.2017
Leger skal registrere, resonnere og begrunne. Derfor må medisinstudenter trene og testes i evnen til å formulere seg. Foto: Einar Nilsen Alle leger skriver. Få skriver vitenskapelige artikler, men...
Petter Gjersvik, Daniel de la Rosa Carrillo, Øystein Grimstad
30.03.2017
De fleste nyutdannede hudleger fra Oslo universitetssykehus velger å forbli i hovedstaden etter endt spesialisering. Nesten ingen søker seg til avtalepraksis utenfor Oslo-området. Norsk dermatologi...
Petter Gjersvik
27.09.2016
Takk til Brochmann og medarbeidere for et tankevekkende innlegg. De har et klart og utvetydig budskap til oss lærere: Vi svikter studentene når vi ikke gir dem tilbakemeldinger i undervisningen...
Petter Gjersvik
03.05.2007
I årene etter siste verdenskrig ble klorofyll lansert som behandling mot flere tilstander, bl.a. hypertoni og kroniske sår. Likevel var det effekten mot vond kroppslukt som var det viktigste...
Petter Gjersvik
28.06.2007
Utsatte grupper må sikres tilstrekkelige mengder D-vitamin, men for folk flest står solvettreglene fast: Unngå overdreven eksponering for ultrafiolette stråler fra sol og solarier Ultrafiolett...
Petter Gjersvik
06.09.2007
Ny WHO-strategi mot fattigdomssykdommer «Skal bedre helse fungere som en strategi for fattigdomsbekjempelse, må vi nå frem til de fattigste,» sa Margaret Chan, generaldirektør i Verdens...
Petter Gjersvik
28.06.2007
Vold er helseproblem nr. 1 i Irak Økende bruk av vold og terror er den viktigste trusselen mot folkehelsen i Irak, fremgår det av en rapport fra Verdens helseorganisasjon ( 1 ), som nylig er omtalt i...
Petter Gjersvik
13.12.2007
En vaksine mot malaria har vist lovende resultater i en dobbeltblind studie fra Mosambik, nylig publisert i The Lancet ( 1 ). 214 spedbarn ble randomisert til tre injeksjoner med enten...
Petter Gjersvik
29.03.2007
Snart selvbestemt abort i Portugal Portugal har en av de strengeste abortlover i Europa. Flere kvinner, leger og sykepleiere har de siste årene blitt ilagt fengselsstraffer for abortinngrep. Nå åpner...
Petter Gjersvik
18.01.2007
Mikrofinansiering mot familievold og hiv Å gi kvinner små lån uten sikkerhet (mikrofinansiering) slik at de kan starte næringsvirksomhet, kombinert med et gruppebasert informasjonsprogram om...
Petter Gjersvik
15.02.2007
Seksualopplysning blant tenåringer i Thailand Seksuelt overførbare sykdommer, bl.a. hiv/aids, får stadig større betydning for folkehelsen i Thailand. Landet er preget av store sosiokulturelle...