Forside nr. 5/2022

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Illustrasjon © Børge Bredenbekk / byHands
  Illustrasjon © Børge Bredenbekk / byHands

  Hva er egentlig autisme? Symptomene varierer mye, men visse atferdsmønster er typiske. Ofte brukes uttrykkene autismespekterforstyrrelser eller autismer for å fremheve at det ikke dreier seg om én tilstand, men et spektrum. En person med autisme oppfatter verden litt annerledes enn andre. Sanseinntrykk kan bli sterkere eller vanskeligere å tolke. Men ingen mennesker er like, heller ikke på dette området. Hvert individ erfarer omverdenen på sin måte og har sine egne styrker og utfordringer.

  «Denne illustrasjonen er ment å vise sanser og inntrykk som flyter inn i hverandre», sier kunstneren Børge Bredenbekk. Han arbeider med figurativ tegning, grafikk og illustrasjoner. Flere av Bredenbekks arbeider kan du se her: bredenbekk.com

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media