Rettelse: Mer treffsikker fosterdiagnostikk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 1338–40.

  I Tidsskriftet nr. 14/2021, s. 1340 skal navnet på femteforfatter være Marte G. Haug.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media