Rettelse: Mer treffsikker fosterdiagnostikk

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 1338–40.

  I Tidsskriftet nr. 14/2021, s. 1340 skal navnet på femteforfatter være Marte G. Haug.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media