Marte G. Haug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Marte G. Haug er spesialist i medisinsk genetikk og overlege ved Avdeling for medisinsk genetikk, St. Olavs hospital.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Marte G. Haug
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media