Gunnar Houge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Houge

Gunnar Houge
19.08.2019
Helge Boman, grunnleggeren av medisinsk genetikk på Vestlandet, døde søndag 26. mai, knapt 82 år gammel. Han var professor av den gamle typen: en embetsmann som måtte...
Gunnar Houge
25.02.2019
Overlege dr.philos. Torunn Fiskerstrand døde 1. nyttårsdag av kreft, 53 år gammel. Hun arbeidet ved Avdeling for medisinsk genetikk på Haukeland universitetssykehus i nesten...
Jon Helgestad, Odd R. Monge, Elling Ulvestad, Frode Svendsen, Johan Eide, Karen Rosendahl, Gunnar Houge, Clement S. Trovik
23.03.2006
De siste 40 år har kreftoverlevelsen hos barn økt fra ca. 15 % til 75 %. Gevinsten er nå 7 000 ekstra leveår for et årskull barn med kreft i Norge. Det skyldes nye behandlingsmetoder, opprettelsen av...
Gro Oddveig Ness, Gunnar Houge
11.09.2003
Mental retardasjon (IQ < 70) forekommer hos 0,6 – 0,7 % av befolkningen ( 1 , 2 ). Kromosomavvik er den vanligste kjente årsak til mental retardasjon, og ved rutinemessig kromosomanalyse gjøres...
Gunnar Houge, Torunn Fiskerstrand, Nina Øyen
28.08.2003
Tidsskriftet nr. 12/2003 inneholder en interessant oversiktsartikkel om svangerskap og fødsel hos kvinner med epilepsi ( 1 ). Forfatterne mener at fostervannsprøve, det vil si undersøkelse på alfa-...
Gunnar Houge
10.01.2002
I Tidsskriftet nr. 27/2001 er det to leseverdige artikler om henholdsvis Sticklers syndrom (1) og DiGeorges syndrom (2). Det er ofte tilfeldigheter som gjør at disse diagnosene blir stilt, for...
Camilla Tøndel, Liv Marie Lægreid, Asle Hirth, Gunnar Houge, Jan-Eric Månsson, Oddmund Søvik
04.12.2003
Fabrys sykdom ble beskrevet i to uavhengige rapporter av dermatologene William Anderson i England og Johannes Fabry i Tyskland i 1898. I 1967 ble den metabolske defekten kjent som mangel på enzymet...
Anders Molven, Oddmund Søvik, Charlotte von der Lippe, Solrun J. Steine, Pål R. Njølstad, Gunnar Houge, Trine E. Prescott
19.11.2009
Diagnostikken av pasienter med utviklingsavvik og dysmorfe trekk har tradisjonelt vært basert på en skjønnsmessig klinisk vurdering, De fleste medfødte syndromer er svært sjeldne, og...
Gunnar Houge, Alv Johan Skarbøvik
21.04.2005
Fabrys sykdom er en kjønnsbundet arvelig stoffskiftesykdom; en sfingolipidose med defekt i genet for alfagalaktosidase A (GLA-genet) som sitter på den lange armen av X-kromosomet (i posisjon Xq22.1...
Olaug K. Rødningen, Trine E. Prescott, Randi Hovland, Kristin Eiklid, Gunnar Houge
06.05.2010
For lite eller for mye kromosommateriale er den vanligste årsaken til medfødte utviklingsavvik. Kromosomfeil er siden 1960-årene blitt påvist ved lysmikroskopi, som er en nokså grov undersøkelse. I...
Gunnar Houge
06.10.2015
Nyoppståtte forandringer på kromosomer eller i gener forårsaker over halvparten av all utviklingshemning. Mange av forandringene er unike og tidligere ubeskrevne. Når blir dette forskning? Uventede...
Karen Rosendahl, Gunnar Houge, Gyri Aasland Gradek, Siren Berland, Jonas Meling Fevang, Ragnhild Drage Berentsen, Pétur Benedikt Júlíusson
10.03.2015
Diagnostikk av skjelettdysplasier hos barn kan være vanskelig. For å bedre det diagnostiske tilbudet etablerte vi våren 2011 en spesialpoliklinikk ved Barneklinikken i Bergen. Her presenterer og...