Vidar M. Steen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vidar M. Steen

Vidar M. Steen
09.11.2020
Det er i dag fullt mulig å avgi eksamensbesvarelser med kliniske vurderinger som åpenbart ville ført til alvorlig helseskade hos pasienten, og likevel bestå. Skriftlig eksamen er en viktig del av...
Ole A. Andreassen, Vidar M. Steen
21.09.2006
Prinsippet om skreddersydd medikamentell behandling basert på kartlegging av interindividuell genetisk variasjon, kalles farmakogenetikk eller farmakogenomikk ( 1 , 2 ). Dette fagfeltet ble for ti år...
Ole A. Andreassen, Vidar M. Steen
10.09.2002
Figur 1 Utsnitt av en mikromatrise etter hybridisering. Hvert punkt inneholder en kjent gensekvens. Fargen på flekken antyder relativ genaktivitet i en prøve sammenliknet med en kontroll. Gul farge...
Hildegunn Høberg Vetti, Anders Molven*, Aud K.H. Eliassen, Vidar M. Steen
18.11.2010
Pharmacogenetics is often defined as the study of variation in response to drugs due to hereditary factors. Variation in therapeutic efficacy or side effects experienced may be due to both...
Vidar M. Steen
20.01.2000
Det 20. århundre har vært kjennetegnet av rask teknologisk utvikling og kunnskapseksplosjon. Innenfor medisinen har legemiddelindustrien ledet an i en suksessfull jakt på stadig nye medikamenter med...
Hildegunn Høberg Vetti, Anders Molven, Aud K.H. Eliassen, Vidar M. Steen
18.11.2010
Farmakogenetikk er ofte definert som studiet av variasjon i medikamentrespons på bakgrunn av arv. Variasjon i medikamenteffekt eller opplevelse av bivirkninger kan skyldes både farmakokinetiske og...