Ragnhild Glad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ragnhild Glad er spesialist i medisinsk genetikk og avdelingsoverlege ved Medisinsk genetisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ragnhild Glad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media