Rettelse: Behandling som begrenser multippel sklerose

Trygve Holmøy, Gro Owren Nygaard, Kjell-Morten Myhr, Lars Bø Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 723–6.

I Tidsskriftet nr. 8/2021, s. 724 skal det i tabellhodet i Tabell 1 stå: Reduksjon av attakker i fase III-studier (6), Administrasjon (6), Egnet ved barneønske (7, 8), Betydningsfull reduksjon av vasksineresponser (9).

Videre skal det i raden Okrelizumab stå: 46–47 % vs. interferon beta.

Det skal også stå i raden Ofatumumab: RRMS.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler