Lars Bø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Bø

Trygve Holmøy, Lars Bø
30.03.2020
Bedre legemidler og mer aktiv bruk av disse har bedret prognosen ved MS betydelig. Tidlig behandlingsstart mer enn halverer risikoen for å utvikle progressiv sykdom. Med de mest effektive preparatee...
Jana Midelfart Hoff, Mauran Dhayalan, Anna Midelfart, Ane Roushan Tharaldsen, Lars Bø
16.08.2019
Multiple sclerosis can give rise to signs and symptoms from the entire nervous system, including visual impairments. Visual impairments often go unreported because they are not obvious to patients,...
Jana Midelfart Hoff, Mauran Dhayalan, Anna Midelfart, Ane Roushan Tharaldsen, Lars Bø
02.08.2019
Multippel sklerose kan gi symptomer og tegn fra hele nervesystemet, inkludert synsforstyrrelser. Ofte forblir slike synsforstyrrelser underkjent fordi de ikke er åpenbare for pasienten og legen må...
Trygve Holmøy, Kjell-Morten Myhr, Lars Bø
09.12.2014
Vi mener Sigbjørn Rogne gir et feilaktig bilde av at norske nevrologer ikke ønsker å tilby cytostatika-behandling med autolog stamcelletransplantasjon (HSCT) til pasienter med multippel sklerose (MS...