Gro Owren Nygaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gro Owren Nygaard

Trygve Holmøy, Gro Owren Nygaard, Kjell-Morten Myhr, Lars Bø
10.06.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 723–6. I Tidsskriftet nr. 8/2021, s. 724 skal det i tabellhodet i Tabell 1 stå: Reduksjon av attakker i fase III-studier (6) , Administrasjon (6) , Egnet ved...
Trygve Holmøy, Gro Owren Nygaard, Kjell-Morten Myhr, Lars Bø
19.05.2021
High-efficacy therapy from the time of diagnosis substantially improves the prognosis for multiple sclerosis. The national guidelines on MS nevertheless recommend less effective therapy for many...
Trygve Holmøy, Gro Owren Nygaard, Kjell-Morten Myhr, Lars Bø
10.05.2021
Potent behandling fra diagnosetidspunktet bedrer prognosen betydelig ved multippel sklerose. Nasjonal faglig retningslinje anbefaler likevel mindre effektiv behandling for mange pasienter, og må...
Gro Owren Nygaard
16.10.2017
På engelsk kalles det in-hospital stroke når en pasient blir rammet av hjerneslag under innleggelse i sykehus. Hva bør det hete på norsk? Jeg skriver på et manus til Tidsskriftet og håper dere kan...
Stine Marit Moen, Hanne Flinstad Harbo, Elisabeth Gulowsen Celius, Piotr Sowa, Gro Owren Nygaard, Mona K. Beyer
08.11.2016
Vi vil igjen bekrefte at vi er enige med Bjørn Einar Nielssen i at gadoliniumkontrast ved MR-undersøkelse av nervesystemet ikke skal gis uten en god indikasjon, men vi må påpeke at per i dag er det...
Stine Marit Moen, Hanne Flinstad Harbo, Elisabeth Gulowsen Celius, Piotr Sowa, Gro Owren Nygaard, Mona K. Beyer
25.10.2016
Tusen takk for engasjement og en viktig kommentar fra Bjørn Einar Nielssen. Vi er glade for å kunne besvare med supplerende opplysning om at vi i innsendt manuskript hadde med et avsnitt om nettopp...
Stine Marit Moen, Hanne Flinstad Harbo, Piotr Sowa, Elisabeth Gulowsen Celius, Gro Owren Nygaard, Mona K. Beyer
13.09.2016
MR-undersøkelser er sentrale i diagnostikk og oppfølging av multippel sklerose. Systematisk bruk av felles protokoll som samsvarer med nye internasjonale anbefalinger kan bidra til god og likeverdig...