Trygve Holmøy

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trygve Holmøy

Rune A. Høglund, Aija Z. Myro, Svetozar Zarnovicky, Trygve Holmøy
20.08.2019
A young woman arrived at hospital after a new-onset seizure. Over the following months, she was hospitalised multiple times with serious neurological deficits, which turned out to be due to a...
Rune A. Høglund, Aija Z. Myro, Svetozar Zarnovicky, Trygve Holmøy
19.08.2019
En ung kvinne innkom med førstegangs krampeanfall. De påfølgende månedene ble hun innlagt flere ganger på sykehus med alvorlige nevrologiske utfall, som viste seg å skyldes en relativt nylig...
Ola Nakken, Trygve Holmøy
15.10.2018
Benedicte Paus tar til orde for at mer eller mindre alle pasienter med amyotrofisk lateral sklerose (ALS) uten andre kjente sykdomstilfeller i slekten (sporadisk amyotrofisk lateral sklerose) bør...
Ola Nakken, Lillian Sørum, Trygve Holmøy
04.09.2018
About 150 persons develop amyotrophic lateral sclerosis (ALS) each year in Norway and this number is increasing ( 1 ). Traditionally, the condition has been regarded as a purely motor disorder...
Ola Nakken, Lillian Sørum, Trygve Holmøy
03.09.2018
Om lag 150 personer får amyotrofisk lateral sklerose (ALS) i Norge hvert år, og antallet er økende ( 1 ). Tradisjonelt har tilstanden blitt oppfattet som en rent motorisk sykdom karakterisert av...
Trygve Holmøy, Øivind Torkildsen
16.02.2017
Vi takker Holmsen og medarbeidere for responsen i Tidsskriftet nr. 1/2017 på vår artikkel om familieplanlegging, graviditet og amming ved multippel sklerose (MS) ( 1 ), der de ganske riktig påpeker...
Trygve Holmøy, Øivind Torkildsen
08.11.2016
Multiple sclerosis often affects women of childbearing age. The availability of more effective immunomodulatory therapy may increase the number of afflicted women wanting to fulfil their desire to...
Trygve Holmøy, Øivind Torkildsen
08.11.2016
Multippel sklerose (MS) rammer ofte kvinner i fertil alder. Mer effektiv immunmodulerende behandling kan bidra til at det nå er flere kvinner med sykdommen som håper å kunne realisere sitt ønske om...
Trygve Holmøy, Elisabeth Gulowsen Celius
09.08.2007
I Tidsskriftet nr. 12/2007 besvarer Marianne Klemp Gjertsen & Morten Aaserud ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten vår kritikk av deres notat om natalizumab ved behandling av multippel...
Trygve Holmøy, Elisabeth Gulowsen Celius
14.06.2007
Kunnskapssenteret for helsetjenesten har utarbeidet et notat om legemidlet natalizumab (Tysabri) ved behandling av multippel sklerose (MS) på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet ( 1 ). Notatet...
Trygve Holmøy, Atle Leirvik
23.08.2007
Vi takker for Svein Buas tankevekkende kritikk av vår undersøkelse av livskvalitet ved amyotrofisk lateral sklerose (ALS) ( 1 ). Det var ikke vår intensjon å bagatellisere byrden ved å leve med denne...
Trygve Holmøy
29.11.2007
Petter Schandl Sanaker og medarbeidere viser hvor viktig solide kunnskaper og assosiasjonsevne er for å stille korrekt diagnose, og at pasienter med komplekse nevrologiske lidelser kan ha andre...
Trygve Holmøy, Morten Andreas Horn, Bodvar Vandvik
31.05.2007
Det er ikke uvanlig at en frisk, veltrent mann blir stiv i beina etter en treningstur. Men hvis stivheten blir verre og det kommer andre symptomer i tillegg, kan det være nødvendig med en omfattende...
Trygve Holmøy
15.05.2008
Popp, AJ Deshaies, EM. A guide to the primary care of neurological disorders 2. utg. 443 s, tab, ill. New York, NY: Thieme, 2008. Pris EUR 65 ISBN 978-3-13-135122-7 Dette er en lærebok i nevrologi og...
Trygve Holmøy, Reidun Førde
22.10.2009
Bruken av hjemmerespiratorbehandling varierer betydelig helseregionene imellom. Årsaken til disse forskjellene bør avklares slik at man kan enes om felles retningslinjer Hjemmerespiratorbehandling...
Trygve Holmøy
19.11.2009
I Tidsskriftet nr. 18/2009 benytter Olaf Gjerløw Aasland sin anmeldelse av boken Rusmiddelbrukeren og forskeren til å skyte mot «skupsøkende journalister» for deres rolle i kritikken mot et av...
Trygve Holmøy
05.11.2009
Pourmand, R Immune-mediated neuromuscular diseases Frontiers of neurology and neuroscience. 170 s, tab, ill. Basel: Karger, 2009. Pris CHF 198 ISBN 978-3-8055-9141-6 Denne relativt korte og lettleste...
Trygve Holmøy
09.02.2006
Voltz, Raymond Bernat, James L. Borasio, Gian Domenico Maddocks, Ian Oliver, David Portenoy, Russel K. Palliative care in neurology 448 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2004. Pris USD...
Trygve Holmøy
06.04.2006
Elling M. Solheim (1905 – 71) var skogsarbeideren som ble dikter, som hadde «skogsus i sjela, kvae på nevene og dikt i hjertet». Han fikk diagnosen multippel sklerose i 1935, samme år som han slo...
Atle Leirvik, Mona Liverød, Trygve Holmøy
05.10.2006
Insidensen av amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er om lag to per 100 000 ( 1 ) og sykdommen er derfor så sjelden at få leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter eller annet helsepersonell kan...