Trygve Holmøy

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Trygve Holmøy er seksjonsoverlege ved Nevrologisk avdeling, Akershus universitetssykehus, professor ved Universitetet i Oslo og leder for referansegruppen til Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose.

Artikler av Trygve Holmøy
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media