Nytt arbeidsprogram vedtatt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Landsstyret har vedtatt nytt arbeidsprogram gjeldende for de neste to årene.

  Sentralstyret nedsatte i oktober 2020 en arbeidsgruppe som besto av lederne i Overlegeforeningen, Allmennlegeforeningen, Yngre legers forening og fagstyret for å utforme et forslag til arbeidsprogram for perioden 2021 til 2023.

  Forslaget ble lagt frem for landsstyret. Endelig program ble vedtatt torsdag 3. juni, etter innspill fra delegatene. Det gjennomgående temaet for det nye arbeidsprogrammet er betydningen av helse og trygghet, med særlig vekt på beredskap i hele helsetjenesten. Flere budskapspunkter og formuleringer understreker hvor viktig god beredskap er i møte med helsekriser, og at dette perspektivet vil være førende for Legeforeningens arbeid fremover.

  Arbeidsprogrammet fremhever også behovet for en bedre arbeidshverdag og et godt arbeidsmiljø for alle leger – og understreker fellesskapet i profesjonen.

  Nytt arbeidsprogram
  • God beredskap koster – men dårlig beredskap koster mer

  • Kvalitet og pasientsikkerhet i alt vi gjør

  • En bedre arbeidshverdag og arbeidsmiljø for alle leger

  • God spesialist- og etterutdanning

  • En sterk offentlig helsetjeneste er førstevalget

  • Prioritere psykisk helse og arbeide for en god folkehelse

  • Solidaritet over landegrenser

  • Legeforeningen: For alle leger, hele livet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media