Svein Aarseth gjenvalgt som leder i Rådet for legeetikk

Vilde Baugstø Om forfatteren
Artikkel

Aarseth ble enstemmig valgt sammen med Tilde Broch Østborg som nestleder.

Under landsstyremøtet onsdag 2. juni, var Rådet for legeetikk på valg. Valgkomiteens innstilling var Svein Aarseth som leder og Tilde Broch Østborg som nestleder.

Siri Brelin, Tina Shagufta Kornmo og Olav Gunnar Ballo ble innstilt som medlemmer.

Jacob Jorem og Jan-Henrik Opsahl ble innstilt som varamedlemmer.

Alle innstilte medlemmer ble enstemmig valgt.

Rådet for legeetikk er Den norske legeforenings sakkyndige organ i spørsmål vedrørende legeetikk, og rådet rådgir løpende overfor Legeforeningens sentrale organer og medlemmer.

Anbefalte artikler