Kommentar
Anafylaktiske reaksjoner på vaksine skal meldes som bivirkning