Kommentar

Anafylaktiske reaksjoner på vaksine skal meldes som bivirkning

Gro Evensen
seniorrådgiver
Interessekonflikt:  Nei
Pernille Harg
seniorrådgiver
Statens Legemiddelverk

Takk for et fint og viktig innlegg!

Anafylaktisk reaksjon er en livstruende bivirkning, og klassifiseres alltid som alvorlig. Helsepersonell har meldeplikt for alvorlige bivirkninger etter vaksinasjon. Melding skjer elektronisk via melde.no. Folkehelseinstituttet og RELIS behandler meldinger om anafylaksi etter vaksinasjon mot covid-19 og koder de i Bivirkningsregisteret som Legemiddelverket har ansvar for (1).

Ifølge nyeste oppsummering av anafylaksi meldt etter mRNA-vaksinasjon i USA (2) er slike reaksjoner fortsatt svært sjeldne. I Storbritannia er det også rapportert om anafylaktiske reaksjoner etter AstraZeneca-vaksinen, men risikoen ser ut til å være noe lavere enn for mRNA-vaksinene (3). Så langt er det meldt 4 anafylaktiske reaksjoner etter mRNA-vaksinasjon i Norge (4). Folkehelseinstituttet anbefaler at personer med kjent allergi mot PEG-forbindelser henvises til allergologisk utredning før vaksinasjon med mRNA-vaksine. Det samme gjelder de som har fått en straksallergisk systemisk reaksjon etter mRNA-vaksine (5).

Litteratur:

1. Legemiddelverket. Bivirkningsregisteret. https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger… Lest 19.2.2021
2. Shimabukuro TT, Cole M, Su JR. Reports of Anaphylaxis After Receipt of mRNA COVID-19 Vaccines
in the US—December 14, 2020-January 18, 2021. JAMA. Publisert online 12. februar 2021. doi:10.1001/jama.2021.1967
3. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Coronavirus (COVID-19) vaccine adverse reactions. https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine…. Lest 19.2.2021
4. Legemiddelverket. Meldte mistenkte bivirkninger av koronavaksiner. https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte…. Lest 19.2.2021
5. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsveilederen. https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/va…. Lest 19.2.2021

Published: 21.02.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media