Torgeir Storaas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for klinisk spesialallergologi

Yrkesmedisinsk avdeling

Haukeland universitetssjukehus

Torgeir Storaas er øre-nese-hals-spesialist, ph.d., seksjonsoverlege og leder for Regionalt senter for astma, allergi og annen overfølsomhet ved Helse Vest.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han var rådgivende medlem i styret til Novartis ved et møte høsten 2020 og har mottatt forelesningshonorar fra Legeforeningen.

Artikler av Torgeir Storaas
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media