Marie Alnæs

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marie Alnæs

Marie Alnæs, Berge Severin Andreassen
24.05.2019
Radiofrequency turbinoplasty is a well-established technique for treating nasal obstruction caused by inferior turbinate hyperplasia. It should preferably be used after medical treatment has been...
Marie Alnæs, Berge Severin Andreassen
16.05.2019
Radiobølgekonkotomi er en veletablert metode for behandling av nasal obstruksjon ved hyperplasi av concha nasalis inferior. Metoden benyttes helst etter at medikamentell behandling er forsøkt. Vi...
Marie Alnæs, Liv Lygre Furevik
04.04.2017
A girl of primary school age was hospitalised with a suspected acute soft tissue infection in the left side of her face. She had been generally healthy previously. Upon admission, swelling, pain on...
Marie Alnæs, Liv Lygre Furevik
30.03.2017
En jente i grunnskolealder ble innlagt i sykehus med mistanke om akutt bløtvevsinfeksjon i venstre ansiktshalvdel. Hun hadde stort sett vært frisk tidligere. Ved innkomst fant man hevelse,...
Marie Alnæs, Berge Andreassen, Blazej Richter
27.05.2014
An incidental finding on a CT thorax revealed a tumour in the floor of the mouth of a woman in her 80s. Because of the patient’s anatomy, the CT thorax had been taken at a higher section than normal...
Marie Alnæs, Berge Andreassen, Blazej Richter
27.05.2014
An incidental finding on a CT thorax revealed a tumour in the floor of the mouth of a woman in her 80s. Because of the patient’s anatomy, the CT thorax had been taken at a higher section than normal...
Marie Alnæs, Berge Andreassen, Blazej Richter
27.05.2014
En kvinne i 80-årene fikk påvist en tumor i munngulvet som tilfeldig funn på CT thorax. CT thorax var pga. pasientens anatomi tatt med høyere snitt enn normalt. Pasienten ble henvist til øre-nese-...