Knut Sverre Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Sverre Andersen

Knut Sverre Andersen, Ketil Grong, Per-Ivar Hoff, Alexander Wahba
11.01.2021
The prevalence of atrial fibrillation is high among patients who are to undergo cardiac surgery ( 1 ). Modern surgical ablation methods, such as Cox-Maze IV (CMIV) have made it simpler to combine...
Knut Sverre Andersen, Ketil Grong, Per-Ivar Hoff, Alexander Wahba
06.01.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 25–30. I Tidsskriftet nr. 1/2021, s. 26 skal det stå: Både den primære CURE-AF-studien i Norge (European Companion Protocol to the US CURE-AF study, IDE G060220/S4...
Knut Sverre Andersen, Ketil Grong, Per-Ivar Hoff, Alexander Wahba
05.01.2021
Blant pasienter som skal gjennomgå et hjertekirurgisk inngrep, er forekomsten av atrieflimmer høy ( 1 ). Moderne metoder for kirurgisk ablasjonsbehandling, som Cox-maze (labyrint) IV (CMIV), har...
Rune Haaverstad, Venny Lise Kvalheim, Terje Aass, Leidulf Segadal, Knut Sverre Andersen, Per K. Rønnevik, Hans Halvor Bjørnstad
24.06.2019
Peder Martin Kvitting døde etter lengre tids sykdom 2. mars 2019, 68 år gammel. Peder startet medisinstudiet i Madrid og ble cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1977. Etter...