Alexander Wahba

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Alexander Wahba

Knut Sverre Andersen, Ketil Grong, Per-Ivar Hoff, Alexander Wahba
11.01.2021
The prevalence of atrial fibrillation is high among patients who are to undergo cardiac surgery ( 1 ). Modern surgical ablation methods, such as Cox-Maze IV (CMIV) have made it simpler to combine...
Knut Sverre Andersen, Ketil Grong, Per-Ivar Hoff, Alexander Wahba
06.01.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 25–30. I Tidsskriftet nr. 1/2021, s. 26 skal det stå: Både den primære CURE-AF-studien i Norge (European Companion Protocol to the US CURE-AF study, IDE G060220/S4...
Knut Sverre Andersen, Ketil Grong, Per-Ivar Hoff, Alexander Wahba
05.01.2021
Blant pasienter som skal gjennomgå et hjertekirurgisk inngrep, er forekomsten av atrieflimmer høy ( 1 ). Moderne metoder for kirurgisk ablasjonsbehandling, som Cox-maze (labyrint) IV (CMIV), har...
Tone B. Enger, Hilde Pleym, Roar Stenseth, Guri Greiff, Alexander Wahba, Vibeke Videm
02.02.2017
Åpen hjertekirurgi omfatter ulike prosedyrer som gjennomføres ved hjelp av hjerte-lunge-maskin. Teknologiske og medisinske fremskritt har bidratt til å øke sikkerheten og dermed redusere...
Inge Glambek, Torben Wisborg, Alexander Wahba, Christine Gaarder, Rune Haaverstad, Henrik Aamodt, Thomas Geisner, Pål Aksel Næss
02.02.2017
Ottestad og medarbeidere foreslår, som Norsk Anestesiologisk Forening, prehospital torakotomi ved traumatisk hjertestans på gitte indikasjoner i Tidsskriftet nr. 23/2016 ( 1 , 2 ). Norsk kirurgisk...
Alexander Wahba
22.04.2004
Økende kostnader i helsevesenet er et faktum i mange land. Kriteriene for fordeling av offentlige ressurser er et hett tema også i Tidsskriftet, og en aktiv deltakelse fra legene i...
Alexander Wahba, Ole Tjomsland, Rune Haaverstad, Asbjørn Karevold
28.02.2002
Tabell 1 Arterielle graft til koronarkirurgi Stilket graft Venstre a. mammaria Høyre a. mammaria Høyre a. gastroepiploica Frie graft A. radialis A. epigastrica inferior I denne artikkelen presenteres...
Alexander Wahba
10.05.2001
Kardiopulmonal bypass ved hjelp av hjerte-lunge-maskin brukes ved de fleste hjerteoperasjoner. Dette fører blant annet til aktivisering av blodsystemet, noe som kan forsterke blødningstendensen med...
Alexander Wahba, Frode Flobak, Tor Ivar Stakkevold, Olav M. Sellevold, Guri Greiff, Rune Wiseth
03.01.2008
Gode kliniske rutiner er avgjørende for tidlig diagnostisering av sjeldne komplikasjoner ved akutt hjertesykdom. En nyoppstått bilyd etter et akutt hjerteinfarkt er et alvorlig funn, og sykehistorien...
Alexander Wahba
10.02.2015
Samdal & Meland tar for seg et viktig tema når de diskuterer om det er overvekt eller vektfokus som er helseskadelig ( 1 ). Det er lett å være enig i påstanden om at stigmatisering av overvektige...