Ketil Grong

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ketil Grong

Knut Sverre Andersen, Ketil Grong, Per-Ivar Hoff, Alexander Wahba
11.01.2021
The prevalence of atrial fibrillation is high among patients who are to undergo cardiac surgery ( 1 ). Modern surgical ablation methods, such as Cox-Maze IV (CMIV) have made it simpler to combine...
Knut Sverre Andersen, Ketil Grong, Per-Ivar Hoff, Alexander Wahba
06.01.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 25–30. I Tidsskriftet nr. 1/2021, s. 26 skal det stå: Både den primære CURE-AF-studien i Norge (European Companion Protocol to the US CURE-AF study, IDE G060220/S4...
Knut Sverre Andersen, Ketil Grong, Per-Ivar Hoff, Alexander Wahba
05.01.2021
Blant pasienter som skal gjennomgå et hjertekirurgisk inngrep, er forekomsten av atrieflimmer høy ( 1 ). Moderne metoder for kirurgisk ablasjonsbehandling, som Cox-maze (labyrint) IV (CMIV), har...
Ketil Grong, Rolf Reed, Per Omvik, Per Bakke
01.10.2018
Professor Jon Lekven gikk bort 16. juni 2018, 77 år gammel, etter lengre tids sykdom. Lekven var dosent i eksperimentell kirurgi ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen fra 1978...
Nils Erik Gilhus, Ketil Grong
04.12.2003
Forskning er en av de vesentlige oppgavene for norsk medisin. Universitetssykehusene har et særlig ansvar for å ivareta denne oppgaven, men medisinsk forskning i videste forstand er et ansvar for...
Ketil Grong, Anders Mølster, Eivind Strøm, Svein Eidsvik
10.10.2000
Barotraume er en skade som rammer gassfylte hulrom i kroppen ved endringer i omgivelsestrykket og manglende trykkutlikning. Det sees ofte i forbindelse med dykking, sjeldnere i forbindelse med...
Katinka Farbrot, Paul Husby, Knut S. Andersen, Ketil Grong, Marit Farstad, Mai-Elin Koller
20.06.2000
Utilsiktet dyp hypotermi (kjernetemperatur< 28 ˚C) gir betydelige forstyrrelser i ulike organsystemer, som for eksempel sviktende kardiovaskulær og sentralnervøs funksjon. Tilstanden erkjennes...