Lars Weisæth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Weisæth

Lars Weisæth, Arnfinn Tønnessen
29.06.2020
When a threat is perceived as understandable and manageable, it is easier for people to adapt to the situation. That is why it is so important for the authorities to keep the public well-informed...
Lars Weisæth, Arnfinn Tønnessen
22.06.2020
Når en trussel oppleves som begripelig og håndterbar, er det lettere å tilpasse seg situasjonen. Derfor er god informasjon fra myndighetene under covid-19-pandemien så viktig. Målet med myndighetenes...
Ulrik Fredrik Malt, Randi Rosenqvist, Otto Steenfeldt-Foss, Per Vaglum, Lars Weisæth, Bjørn Østberg
25.05.2020
On 2 April, our highly esteemed and dear colleague Astrid Nøklebye Heiberg, psychiatrist and professor of medicine, died at the age of almost 84. Many will know Astrid primarily as a...
Ulrik Fredrik Malt, Randi Rosenqvist, Otto Steenfeldt-Foss, Per Vaglum, Lars Weisæth, Bjørn Østberg
25.05.2020
Vår høyt verdsatte og kjære kollega, psykiater og professor dr.med. Astrid Nøklebye Heiberg, døde 2. april, nær 84 år gammel. For mange er Astrid kanskje mest kjent som politiker og tidligere...
Lars Weisæth
30.03.2020
Grete Dyb, Tine K. Jensen, red. Å leve videre etter katastrofen Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. 214 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2019. Pris NOK 379 ISBN 978-82-05-52260-2 Denne...
Lars Weisæth
26.06.2018
Den subjektive opplevelsen av en terrorsituasjon kan være mer avgjørende for psykologiske langtidseffekter enn objektive mål for trusselnivå og skadeomfang . I alle nasjonale og internasjonale...
Øystein Buer, Mary Kalfoss, Lars Weisæth, Bjørn Bendz
20.12.2016
Critically ill persons occasionally describe intense near-death experiences (NDEs). A measurement instrument to identify such experiences is available, and has now been translated into Norwegian. We...
Øystein Buer, Mary Kalfoss, Lars Weisæth, Bjørn Bendz
20.12.2016
Kritisk syke mennesker kan av og til fortelle om intense nær døden-opplevelser. Det foreligger et måleinstrument for å avdekke slike, og det er nå oversatt til norsk. Vi ønsker å gjøre fenomenet og...
Marit Christensen, Ragnar Waldahl, Lars Weisæth
13.12.2007
Mediene setter ofte personen i en sak i sentrum. Dette er en generell tendens i norsk og internasjonal journalistikk, og den kommer til å vare. Det er mange grunner til dette – blant annet det at...
Lars Weisæth
25.03.2010
Braadland, JF. Bare en overlevende Tekst og bilder i et post-tsunamisk perspektiv. 159 s, ill. Oslo: Tekstforlaget, 2009. Pris NOK 349 ISBN 978-82-992312-3-7 Målet for psykisk traumatiserte er ikke å...
Lars Weisæth
09.09.2010
Schjenken, E. Jeg er ingen rasist 157 s, Oslo: Aschehoug, 2009. Pris NOK 329 ISBN 978-82-03-29165-4 Jeg anbefaler at alle som arbeider i helsevesenet leser denne boken. Det er fordi Erik Schjenken...
Lars Weisæth
22.01.2013
Laurence, Janice H. Matthews, Michael D. The Oxford handbook of military psychology 417 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 95 ISBN 978-0-19-539932-5 Denne utgivelsen er...
Astrid Nøklebye Heiberg, Sverre Varvin, Lars Weisæth, Bjørn Østberg
11.02.2014
Carl-Ivar Dahl Vår venn og kollega Carl-Ivar Dahl døde fredfullt 27. oktober 2013 i sitt hjem, omgitt av sine nærmeste. Han ble henimot 82 år. Etter medisinstudiet spesialiserte han seg i psykiatri...