Per Vaglum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Vaglum

Per Vaglum
13.01.2020
Helseforetaksmodellen er nå 18 år, men skaper fortsatt store problemer for god klinisk praksis. Den må avskaffes – og Legeforeningen må bidra til det...
Jan Olav Johannessen, Per Vaglum, Jon Morgan Stokkeland
11.03.2019
Eivind Haga døde lørdag 22. desember 2018, 85 år gammel. Han ble bisatt i en fullsatt Stokka kirke 2. januar. Eivind vokste opp i Stavanger. I gymnasdagene leste han Freud og var...
Per Vaglum
15.10.2018
«Blivende psykiatere bør få veiledning i både psykodynamisk og kognitiv terapi» skriver Erik Falkum ( 1 ). Dette utsagn er ingen uenig i. Hvorfor da et debattinnlegg? Falkum omtaler sitt standpunkt i...
Per Vaglum
23.05.2017
Da det første «terapeutiske samfunn» i Norge ble innført, var det begynnelsen på en revolusjon i norsk psykiatri. I hvilken grad har prinsippene for denne grunnleggende behandlingsendringen overlevd...
Per Vaglum
25.10.2016
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1470 Riktig navn i følgende setning skal være: Det var nettopp gjennom observasjoner av depressive pasienter i psykoanalyse, at grunnleggeren av kognitiv psykoterapi...
Per Vaglum
27.09.2016
Martinsen, Egil W. Falkum, Erik Haavet , Ole Rikard ABC i kognitiv terapi Startbok for helsearbeidere. 112 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2016. Pris NOK 169 ISBN 978-82-450-1862-2 Boken er skrevet...
Per Vaglum
29.11.2007
Evjen, R Kielland, KB Øiern, T. Dobbelt opp Om psykiske lidelser og rusmisbruk. 2. utg. 283 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. Pris NOK 299 ISBN 978-82-15-01098-4 Detter er en ny, oppdatert og...
Per Vaglum
13.12.2007
Jacobsen, C Bjørnstad, K. Historier om sårbarhet 299 s, ill. Snarøya: Dinamo Forlag, 2007. Pris NOK 349 ISBN 978-82-8071-164-9 50 år etter at Modum Bads Nervesanatorium ble åpnet markeres jubileet –...
Stein Opjordsmoen Ilner, Øivind Ekeberg, Svein Friis, Ellen Hagemo, Steinar Lorentzen, Lars Mehlum,, Otto W. Steenfeldt-Foss, Arne Sund, Per Vaglum
13.03.2008
Professor Nils Retterstøl døde i sitt hjem 9.2. 2008, 83 år gammel. Han var oppegående til siste time, til stor glede for kolleger i inn- og utland. En usedvanlig god rollemodell innen norsk...
Per Vaglum
28.08.2008
Klitzman, R. When doctors become patients 333 s. Oxford: Oxford University Press, 2008. Pris GBP 20 ISBN 978-0-19-532767-0 Alle leger som har hatt alvorlig sykdom selv eller i nærmeste familie, vil...
Per Vaglum
28.08.2008
Molander, A Terum, LI Profesjonsstudier 445 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2008. Pris NOK 499 ISBN 978-82-15-00859-2 Legeprofesjonen møter nå stadig sterkere utfordringer fra samfunnet, pasientene og...
Per Vaglum
01.05.2008
Axelsen, ED. Psykoterapi og bestialitetens historie 239 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-37122-4 Jens Bjørneboes trilogi Bestialitetens historie kan også leses som...
Per Vaglum
26.03.2009
Østrem, R. Gaven til bestefar 291 s, ill. Rasta: Forlaget Norske Bøker, 2008. Pris NOK 249 ISBN 978-82-8112-127-0 Forfatteren er bestefar til 18 barn. Han var i noen år skribent i bladet Vi over 60...
Per Vaglum
05.11.2009
Jeg takker for en god og viktig kommentar og presisering fra Hans Magnus Solli. I artikkelen Hva er en psykiater? ( 1 ) skriver jeg at en av kjernekunnskapene hos psykiateren er forståelsen av at...
Per Vaglum
25.06.2009
Fisher, R. Den nakne ridder 95 s. Oslo: Bazar, 2009. Pris NOK 174 ISBN 978-82-8087-090-2 Føler du at du går rundt med en tung rustning? Det gjør den ridderen som er hovedperson i denne...
Per Vaglum
29.01.2009
Alle pasienter er forskjellige og trenger spesiell tilnærming fra legens side for å føle seg i ivaretatt ( 1 ). Dette innebærer at legen i stor grad må kunne variere sin måte å kommunisere på...
Per Vaglum
25.06.2009
Øistad, G. Selvfølelsen 243 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 295 ISBN 978-82-05-38476-7 Det er ikke til å komme fra at det som kjennetegner mange leger som strever med å klare jobben, er...
Per Vaglum
13.08.2009
Psykiaterens rolle og identitet er et viktig tema for psykiaterne selv, men i høy grad også for pasienter, medarbeidere og samfunnet generelt. Hva slags psykiater vil vi ha i vår tids helsevesen?...
Per Vaglum
01.01.2009
Blundell, A Harrison, R Turney, B. The essential guide to becoming a doctor 2. utg. 246 s, tab, ill. Oxford: Blackwell, 2007. Pris GBP 22 ISBN 978-1-4051-5788-9 Planlegger du å studere i...
Per Vaglum
17.12.2009
Sande, H. Slepe rundt på døde dyr 168 s. Oslo: Gyldendal, 2009. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-39524-4 Forfatteren er psykiater og har gitt ut en lang rekke romaner, diktsamlinger og barne- og...