Per Vaglum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Vaglum

Tore Gude, Per Vaglum, Tor Anvik, Anders Bærheim, Ole Bernt Fasmer, Hilde Grimstad, Are Holen
28.01.2021
Norske medisinstudenter har ikke så gode ferdigheter i klinisk kommunikasjon ved studieslutt som man kunne ønske. Flere forbedringer er iverksatt, men undervisningen har ytterligere...
Ulrik Fredrik Malt, Randi Rosenqvist, Otto Steenfeldt-Foss, Per Vaglum, Lars Weisæth, Bjørn Østberg
25.05.2020
On 2 April, our highly esteemed and dear colleague Astrid Nøklebye Heiberg, psychiatrist and professor of medicine, died at the age of almost 84. Many will know Astrid primarily as a...
Ulrik Fredrik Malt, Randi Rosenqvist, Otto Steenfeldt-Foss, Per Vaglum, Lars Weisæth, Bjørn Østberg
25.05.2020
Vår høyt verdsatte og kjære kollega, psykiater og professor dr.med. Astrid Nøklebye Heiberg, døde 2. april, nær 84 år gammel. For mange er Astrid kanskje mest kjent som politiker og tidligere...
Per Vaglum
13.01.2020
Helseforetaksmodellen er nå 18 år, men skaper fortsatt store problemer for god klinisk praksis. Den må avskaffes – og Legeforeningen må bidra til det...
Jan Olav Johannessen, Per Vaglum, Jon Morgan Stokkeland
11.03.2019
Eivind Haga døde lørdag 22. desember 2018, 85 år gammel. Han ble bisatt i en fullsatt Stokka kirke 2. januar. Eivind vokste opp i Stavanger. I gymnasdagene leste han Freud og var...
Per Vaglum
15.10.2018
«Blivende psykiatere bør få veiledning i både psykodynamisk og kognitiv terapi» skriver Erik Falkum ( 1 ). Dette utsagn er ingen uenig i. Hvorfor da et debattinnlegg? Falkum omtaler sitt standpunkt i...
Per Vaglum
23.05.2017
Da det første «terapeutiske samfunn» i Norge ble innført, var det begynnelsen på en revolusjon i norsk psykiatri. I hvilken grad har prinsippene for denne grunnleggende behandlingsendringen overlevd...
Per Vaglum
25.10.2016
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1470 Riktig navn i følgende setning skal være: Det var nettopp gjennom observasjoner av depressive pasienter i psykoanalyse, at grunnleggeren av kognitiv psykoterapi...
Per Vaglum
27.09.2016
Martinsen, Egil W. Falkum, Erik Haavet , Ole Rikard ABC i kognitiv terapi Startbok for helsearbeidere. 112 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2016. Pris NOK 169 ISBN 978-82-450-1862-2 Boken er skrevet...
Per Vaglum
29.11.2007
Evjen, R Kielland, KB Øiern, T. Dobbelt opp Om psykiske lidelser og rusmisbruk. 2. utg. 283 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. Pris NOK 299 ISBN 978-82-15-01098-4 Detter er en ny, oppdatert og...
Per Vaglum
13.12.2007
Jacobsen, C Bjørnstad, K. Historier om sårbarhet 299 s, ill. Snarøya: Dinamo Forlag, 2007. Pris NOK 349 ISBN 978-82-8071-164-9 50 år etter at Modum Bads Nervesanatorium ble åpnet markeres jubileet –...
Per Vaglum
28.08.2008
Klitzman, R. When doctors become patients 333 s. Oxford: Oxford University Press, 2008. Pris GBP 20 ISBN 978-0-19-532767-0 Alle leger som har hatt alvorlig sykdom selv eller i nærmeste familie, vil...
Per Vaglum
28.08.2008
Molander, A Terum, LI Profesjonsstudier 445 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2008. Pris NOK 499 ISBN 978-82-15-00859-2 Legeprofesjonen møter nå stadig sterkere utfordringer fra samfunnet, pasientene og...
Per Vaglum
01.05.2008
Axelsen, ED. Psykoterapi og bestialitetens historie 239 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-37122-4 Jens Bjørneboes trilogi Bestialitetens historie kan også leses som...
Stein Opjordsmoen Ilner, Øivind Ekeberg, Svein Friis, Ellen Hagemo, Steinar Lorentzen, Lars Mehlum,, Otto W. Steenfeldt-Foss, Arne Sund, Per Vaglum
13.03.2008
Professor Nils Retterstøl døde i sitt hjem 9.2. 2008, 83 år gammel. Han var oppegående til siste time, til stor glede for kolleger i inn- og utland. En usedvanlig god rollemodell innen norsk...
Per Vaglum
26.03.2009
Østrem, R. Gaven til bestefar 291 s, ill. Rasta: Forlaget Norske Bøker, 2008. Pris NOK 249 ISBN 978-82-8112-127-0 Forfatteren er bestefar til 18 barn. Han var i noen år skribent i bladet Vi over 60...
Per Vaglum
05.11.2009
Jeg takker for en god og viktig kommentar og presisering fra Hans Magnus Solli. I artikkelen Hva er en psykiater? ( 1 ) skriver jeg at en av kjernekunnskapene hos psykiateren er forståelsen av at...
Per Vaglum
25.06.2009
Fisher, R. Den nakne ridder 95 s. Oslo: Bazar, 2009. Pris NOK 174 ISBN 978-82-8087-090-2 Føler du at du går rundt med en tung rustning? Det gjør den ridderen som er hovedperson i denne...
Per Vaglum
29.01.2009
Alle pasienter er forskjellige og trenger spesiell tilnærming fra legens side for å føle seg i ivaretatt ( 1 ). Dette innebærer at legen i stor grad må kunne variere sin måte å kommunisere på...
Per Vaglum
25.06.2009
Øistad, G. Selvfølelsen 243 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 295 ISBN 978-82-05-38476-7 Det er ikke til å komme fra at det som kjennetegner mange leger som strever med å klare jobben, er...