Bjørn Østberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Østberg

Ulrik Fredrik Malt, Randi Rosenqvist, Otto Steenfeldt-Foss, Per Vaglum, Lars Weisæth, Bjørn Østberg
25.05.2020
On 2 April, our highly esteemed and dear colleague Astrid Nøklebye Heiberg, psychiatrist and professor of medicine, died at the age of almost 84. Many will know Astrid primarily as a...
Ulrik Fredrik Malt, Randi Rosenqvist, Otto Steenfeldt-Foss, Per Vaglum, Lars Weisæth, Bjørn Østberg
25.05.2020
Vår høyt verdsatte og kjære kollega, psykiater og professor dr.med. Astrid Nøklebye Heiberg, døde 2. april, nær 84 år gammel. For mange er Astrid kanskje mest kjent som politiker og tidligere...
Pål Hartvig, Bjørn Østberg
04.10.2007
I 2001 omtalte vi i en kronikk i Tidsskriftet bruk av sjekklister ved vurdering av voldsrisiko i akutt- og allmennpsykiatrien ( 1 ). Mest brukt i nordiske land er fortsatt den kanadiske HCR-20-...
Pål Hartvig, Bjørn Østberg
26.08.2004
Psykisk lidelse og avvik blant fengselsinnsatte har vært gjenstand for mange undersøkelser. I en systematisk analyse av 62 studier konkluderes det i 2002 med en prevalens av psykotisk lidelse på...
Ragnhild Husby †, Bjørn Østberg, Pål Hartvig
30.04.2003
I mange år har helsepersonell og publikum diskutert hvorvidt sykehussengene i Norge blir riktig brukt. Ord som flaskehalser, for tidlig utskrivning og feilslått behandling er brukt, og ikke minst har...
Jan Stang, Jens Moe, Inge Arne Teigset, Bjørn Østberg, Tron Anders Moger
26.06.2003
Oslo fengsel (tidligere navn Oslo kretsfengsel) har 350 plasser for domfelte og varetektsinnsatte menn. 1 500 – 1 800 fengsles per år, hvorav ca. 70 % går til varetekt. Innsatte i fengselet har...
Pål Hartvig, Svein A. Alfarnes, Bjørn Østberg
30.11.2001
Artikkelen omhandler muligheten for å forebygge/forhindre vold ved forutsigelse av risiko. Det dreier seg både om prediksjon av gjentakelsesfare og av førstegangs alvorlig vold. Tidligere ble ofte...
María Sigurjónsdóttir, Bjørn Østberg
30.10.2012
According to Section 167 of the Criminal Procedure Act, hospital-based forensic psychiatric observation of an assumed perpetrator can be undertaken by committing him or her to a psychiatric hospital...
María Sigurjónsdóttir, Bjørn Østberg
30.10.2012
Judisiell døgnobservasjon av en antatt gjerningsperson kan etter straffeprosessloven §167 foregå ved innleggelse til undersøkelse i et psykiatrisk sykehus eller annet egnet undersøkelsessted...
Astrid Nøklebye Heiberg, Sverre Varvin, Lars Weisæth, Bjørn Østberg
11.02.2014
Carl-Ivar Dahl Vår venn og kollega Carl-Ivar Dahl døde fredfullt 27. oktober 2013 i sitt hjem, omgitt av sine nærmeste. Han ble henimot 82 år. Etter medisinstudiet spesialiserte han seg i psykiatri...
Jon Lange, Frode Larsen, Bjørn Østberg
14.10.2014
Nils Ludvig Tolv Gyth Dahl En av de gamle høvdingene i norsk psykiatri, Nils Ludvig Dahl, døde stille 20. juli 2014 i en alder av snart 99 år. Han var aktiv til langt oppe i årene og arbeidet som...