Rettelse: En mann i 80-årene med leddgikt og vedvarende feber

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1286–9

  I Tidsskriftet nr. 13/2019 på s. 1288 skal det sist i figurteksten til figur 2 stå:

  8) Promastigotene flytter seg til sandfluens proboscis slik at de kan overføres videre til nye individer.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media