Rettelse: En mann i 80-årene med leddgikt og vedvarende feber

Bjørn Blomberg, Karl Erik Müller, Lars Helgeland, Cathrine Fladeby, Kristine Mørch Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1286–9

I Tidsskriftet nr. 13/2019 på s. 1288 skal det sist i figurteksten til figur 2 stå:

8) Promastigotene flytter seg til sandfluens proboscis slik at de kan overføres videre til nye individer.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler