Bjørn Blomberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Blomberg

Karl Erik Müller, Bjørn Blomberg, Marit Gjerde Tellevik, Mogens Jensenius, Cathrine Fladeby, Tore Lier, Geir Sand, Raisa Hannula, Nina Langeland, Kristine Mørch
23.02.2021
Leishmaniasis is caused by the protozoan Leishmania , which belongs to the class Kinetoplastida , the order Tryanosomatida and the family Trypanosomatidae . Leishmania is transmitted by sandfly bites...
Karl Erik Müller, Bjørn Blomberg, Marit Gjerde Tellevik, Mogens Jensenius, Cathrine Fladeby, Tore Lier, Geir Sand, Raisa Hannula, Nina Langeland, Kristine Mørch
22.02.2021
Leishmaniasis forårsakes av protozoen Leishmania , som tilhører klassen Kinetoplastida, ordenen Trypanosomatida og familien Trypanosomatidae. Leishmania spres via bitt av sandfluer, og avhengig av...
Bjørn Blomberg, Karl Erik Müller, Lars Helgeland, Cathrine Fladeby, Kristine Mørch
08.10.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1286–9 I Tidsskriftet nr. 13/2019 på s. 1288 skal det sist i figurteksten til figur 2 stå: 8) Promastigotene flytter seg til sandfluens proboscis slik at de kan...
Bjørn Blomberg, Karl Erik Müller, Lars Helgeland, Cathrine Fladeby, Kristine Mørch
23.09.2019
A man in his 80s fell ill with fever, night sweats and weight loss while staying at his summer house in Spain. Two weeks after returning home, he was hospitalised with what was perceived as pneumonia...
Bjørn Blomberg, Karl Erik Müller, Lars Helgeland, Cathrine Fladeby, Kristine Mørch
23.09.2019
En mann i 80-årene ble syk med feber, nattesvette og vekttap under opphold i sitt sommerhus i Spania. To uker etter at han kom hjem, ble han innlagt med det som ble oppfattet som lungebetennelse. Han...
Ingrid Anne Lie, Bjørn Blomberg, Øystein Alexander Power, Øivind Torkildsen
02.10.2018
Dizziness and unsteadiness are non-specific symptoms that are often caused by vestibular system disorders. When patients have neurological findings as well, however, the possibility of disease...
Ingrid Anne Lie, Bjørn Blomberg, Øystein Alexander Power, Øivind Torkildsen
26.09.2018
Svimmelhet og ustøhet er uspesifikke symptomer som ofte vil være forårsaket av forstyrrelser i balanseapparatet. Når pasientene i tillegg har nevrologiske funn, bør man imidlertid tenke på sykdommer...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Eline Thorleifsson, Kristian Hagestad, Bjørn Blomberg, Sidsel Rogde, Arvid Nedal
04.01.2007
Forskjellene mellom rike og fattige øker i dagens Kina, også når det gjelder tilgangen på psykiatriske helsetjenester. Mangelen på en landsomfattende lov om psykisk helsevern innebærer svake...
Bjørn Blomberg
06.11.2008
Bruk av antibiotika har medverka til den kraftige reduksjonen av dødsfall frå infeksjonar i den industrialiserte verda. I global samanheng tar likevel infeksjonssjukdomar framleis livet av 64 % (6,2...
Åsmund Heggheim, Bjørn Blomberg, Kristine Mørch
24.03.2015
Malaria is one of the greatest health problems in the world, with an estimated 207 million cases in 2012 ( 1 ). The number of deaths is uncertain owing to inadequate diagnosis and reporting, but has...
Øystein Alexander Power, Johan Gorgas Brun, Bjørn Blomberg
12.11.2012
Håndsmerter er vanlig, og diagnosen kan ofte stilles klinisk. Hos en som har vært utenlands kan forklaringen vise seg å være mer eksotisk enn det man først tror. En kvinne i 30-årene ble henvist til...
Jon Birger Haug, Dag Berild, Bjørn Blomberg, Johan N. Bruun, Hans K. Flaatten, Rafael Alexander Leiva, Steinar Skrede, Dag Torfoss, Øystein Undseth
20.08.2013
Det er mindre grunn enn noensinne til en avvikling av det «norske» sepsisregimet for pasienter i intensivavdelinger, slik Nordøy & Laake tar til orde for i Tidsskriftet nr. 10/2013 – hvor de...
Chiku Ali, Agnete Strøm, Bjørn Blomberg
20.08.2013
Kjønnslemlestelse av jentebarn er utbredt i flere områder i Tanzania. For å få bukt med denne praksisen må man jobbe med folk på grasrota og opparbeide økt forståelse av situasjonen. Samtidig må de...
Åsmund Heggheim, Bjørn Blomberg, Kristine Mørch
24.03.2015
Malaria er et av de største helseproblemene i verden, med 207 millioner estimerte sykdomstilfeller i 2012 ( 1 ). Antallet dødsfall er usikkert på grunn av mangelfull diagnostikk og rapportering, men...