Kristine Mørch

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristine Mørch

Bjørn Blomberg, Karl Erik Müller, Lars Helgeland, Cathrine Fladeby, Kristine Mørch
08.10.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1286–9 I Tidsskriftet nr. 13/2019 på s. 1288 skal det sist i figurteksten til figur 2 stå: 8) Promastigotene flytter seg til sandfluens proboscis slik at de kan...
Bjørn Blomberg, Karl Erik Müller, Lars Helgeland, Cathrine Fladeby, Kristine Mørch
23.09.2019
A man in his 80s fell ill with fever, night sweats and weight loss while staying at his summer house in Spain. Two weeks after returning home, he was hospitalised with what was perceived as pneumonia...
Bjørn Blomberg, Karl Erik Müller, Lars Helgeland, Cathrine Fladeby, Kristine Mørch
23.09.2019
En mann i 80-årene ble syk med feber, nattesvette og vekttap under opphold i sitt sommerhus i Spania. To uker etter at han kom hjem, ble han innlagt med det som ble oppfattet som lungebetennelse. Han...
Kristine Mørch, Bjørn Myrvang
27.03.2012
Each year, 30 – 60 patients with malaria arrive in Norway. In about two thirds of the cases, the disease has been caused by Plasmodium falciparum. Falciparum malaria can easily be life-threatening,...
Lucy J. Robertson, Kristoffer Relling Tysnes, Kurt Hanevik, Nina Langeland, Kristine Mørch, Trygve Hausken, Karin Nygård
20.10.2015
I en artikkel om Giardia -utbruddet i Bergen i Tidsskriftet ble hundeavføring foreslått som en mer sannsynlig smittekilde enn kloakklekkasje. Vi mener at dette er usannsynlig og at hypotesen kan...
Lucy J. Robertson, Kristoffer Relling Tysnes, Kurt Hanevik, Nina Langeland, Kristine Mørch, Trygve Hausken, Karin Nygård
20.10.2015
In an article published in this journal on the outbreak of giardiasis in Bergen, dog faeces were suggested as a more probable source of infection than sewage leakage. In our opinion this is unlikely...
Åsmund Heggheim, Bjørn Blomberg, Kristine Mørch
24.03.2015
Malaria is one of the greatest health problems in the world, with an estimated 207 million cases in 2012 ( 1 ). The number of deaths is uncertain owing to inadequate diagnosis and reporting, but has...
Kristine Mørch, Bjørn Myrvang
27.03.2012
Hvert år ankommer 30 – 60 pasienter med malaria til Norge. Hos ca. to tredeler er sykdommen forårsaket av Plasmodium falciparum. Falciparummalaria kan raskt bli livstruende, og medikamenter til...
Trond Engjom, Kristoffer Brodwall, Hilde Marie Engjom, Kristine Mørch
22.01.2013
Samarbeid mellom Haukeland universitetssykehus og Mnazi Mmoja sykehus på Zanzibar har pågått i flere år. Leger og sykepleiere fra Bergen har nå reist til Zanzibar, og helsepersonell fra Zanzibar har...
Åsmund Heggheim, Bjørn Blomberg, Kristine Mørch
24.03.2015
Malaria er et av de største helseproblemene i verden, med 207 millioner estimerte sykdomstilfeller i 2012 ( 1 ). Antallet dødsfall er usikkert på grunn av mangelfull diagnostikk og rapportering, men...