Kristine Mørch

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: kristine.morch@helse-bergen.no

Kristine Mørch er ph.d. og spesialist i infeksjonssykdommer. Hun er overlege og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer ved Haukeland universitetssjukehus, og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Artikler av Kristine Mørch
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media