Cathrine Fladeby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling for mikrobiologi

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Hun har bidratt med innsamling og tolkning av data, revisjon og godkjenning av innsendte manusversjon.

Cathrine Fladeby er ph.d. og overingeniør.

Artikler av Cathrine Fladeby
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media