Cathrine Fladeby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for mikrobiologi

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Hun har bidratt med innsamling og tolkning av data, revisjon og godkjenning av innsendte manusversjon.

Cathrine Fladeby er ph.d. og overingeniør.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Cathrine Fladeby
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media