Karl Erik Müller

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karl Erik Müller

Karl Erik Müller, Bjørn Blomberg, Marit Gjerde Tellevik, Mogens Jensenius, Cathrine Fladeby, Tore Lier, Geir Sand, Raisa Hannula, Nina Langeland, Kristine Mørch
23.02.2021
Leishmaniasis is caused by the protozoan Leishmania , which belongs to the class Kinetoplastida , the order Tryanosomatida and the family Trypanosomatidae . Leishmania is transmitted by sandfly bites...
Karl Erik Müller, Bjørn Blomberg, Marit Gjerde Tellevik, Mogens Jensenius, Cathrine Fladeby, Tore Lier, Geir Sand, Raisa Hannula, Nina Langeland, Kristine Mørch
22.02.2021
Leishmaniasis forårsakes av protozoen Leishmania , som tilhører klassen Kinetoplastida, ordenen Trypanosomatida og familien Trypanosomatidae. Leishmania spres via bitt av sandfluer, og avhengig av...
Espen Gamlund, Karl Erik Müller, Amalie C. Solberg, Carl Tollef Solberg
26.10.2020
Do doctors have a moral obligation to provide medical care if they lack adequate personal protective equipment during a pandemic? Neither the Declaration of Geneva, the Norwegian Medical Association...
Espen Gamlund, Karl Erik Müller, Amalie C. Solberg, Carl Tollef Solberg
26.10.2020
Har leger en moralsk plikt til å gi helsehjelp selv om de skulle mangle tilstrekkelig smittevernutstyr under en pandemi? Verken Genève-deklarasjonen, Legeforeningens etiske retningslinjer eller...
Amalie C. Solberg, Karl Erik Müller, Carl Tollef Solberg
30.01.2020
In the art of medicine of the future, it will be important to know when to use artificial intelligence and when we should let natural intelligence work undisturbed. Some argue that artificial...
Amalie C. Solberg, Karl Erik Müller, Carl Tollef Solberg
20.01.2020
I fremtidens legekunst vil det være viktig å vite når vi skal bruke kunstig intelligens og når vi bør la den naturlige intelligensen få virke uforstyrret. Enkelte hevder at vi med kunstig intelligens...
Bjørn Blomberg, Karl Erik Müller, Lars Helgeland, Cathrine Fladeby, Kristine Mørch
08.10.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1286–9 I Tidsskriftet nr. 13/2019 på s. 1288 skal det sist i figurteksten til figur 2 stå: 8) Promastigotene flytter seg til sandfluens proboscis slik at de kan...
Bjørn Blomberg, Karl Erik Müller, Lars Helgeland, Cathrine Fladeby, Kristine Mørch
23.09.2019
A man in his 80s fell ill with fever, night sweats and weight loss while staying at his summer house in Spain. Two weeks after returning home, he was hospitalised with what was perceived as pneumonia...
Bjørn Blomberg, Karl Erik Müller, Lars Helgeland, Cathrine Fladeby, Kristine Mørch
23.09.2019
En mann i 80-årene ble syk med feber, nattesvette og vekttap under opphold i sitt sommerhus i Spania. To uker etter at han kom hjem, ble han innlagt med det som ble oppfattet som lungebetennelse. Han...
Ingeborg Eskerud, Karl Erik Müller, Marianne Heldal Stien, Anne Berit Guttormsen, Anna Therese Bjerkreim
12.02.2019
Medical student research programmes were introduced at Norwegian medical schools in 2002 in order to recruit a greater number of medical students to research. Students in the research programme are...
Anna Therese Bjerkreim, Ingeborg Eskerud, Anne Berit Guttormsen, Karl Erik Müller
12.02.2019
Medical student research programmes were established at all four Norwegian medical faculties in 2002 in order to increase recruitment of medical students and young doctors to research ( 1 ). Prior to...
Anna Therese Bjerkreim, Ingeborg Eskerud, Anne Berit Guttormsen, Karl Erik Müller
07.02.2019
Forskerlinjene ble etablert i 2002 ved de medisinske fakultetene i Norge for å øke rekrutteringen til forskning blant medisinstudenter og yngre leger ( 1 ). Før den tid finansierte Norges...
Ingeborg Eskerud, Karl Erik Müller, Marianne Heldal Stien, Anne Berit Guttormsen, Anna Therese Bjerkreim
07.02.2019
Forskerlinjen ble opprettet ved de medisinske fakultetene i Norge i 2002 for å rekruttere flere medisinstudenter til forskning. Forskerlinjestudentene skal under veiledning drive selvstendig...
Karl Erik Müller, Carl Tollef Solberg, Juliana Ide Aoki, Lucile Maria Floeter-Winter, Audun Helge Nerland
25.12.2017
One aim of the Sustainable Development Goals is to end the epidemics of neglected tropical diseases by 2030. A multifaceted approach is needed to tackle leishmaniasis, keeping in mind the parasite,...
Karl Erik Müller, Ingrid Neteland, Carl Tollef Solberg
23.05.2017
What does it mean to be an accomplished professional? The answer is not self-evident. What we define as our profession and what qualities we think an accomplished doctor should have reveal a great...
Karl Erik Müller, Ingrid Neteland, Carl Tollef Solberg
23.05.2017
Hva vil det si å være faglig dyktig? Svaret er ikke gitt. Hva vi definerer som faget og hvilke kvaliteter en faglig dyktig lege skal inneha, røper mye om oss selv. Hertzberg og medarbeidere skrev i...
Anne Sofie Mørner Paus, Ingrid Neteland, Eivind Alexander Valestrand, Edvin Schei, Karl Erik Müller
19.08.2014
Profesjonalitet er ikke et eget fag med egne teorier, men de verdiene og tenkemåtene som kommer til uttrykk i alt legearbeid gjennom måten legen opptrer på. Ved det medisinske fakultet i Bergen...