Karl Erik Müller

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karl Erik Müller

Ingeborg Eskerud, Karl Erik Müller, Marianne Heldal Stien, Anne Berit Guttormsen, Anna Therese Bjerkreim
12.02.2019
Medical student research programmes were introduced at Norwegian medical schools in 2002 in order to recruit a greater number of medical students to research. Students in the research programme are...
Anna Therese Bjerkreim, Ingeborg Eskerud, Anne Berit Guttormsen, Karl Erik Müller
12.02.2019
Medical student research programmes were established at all four Norwegian medical faculties in 2002 in order to increase recruitment of medical students and young doctors to research ( 1 ). Prior to...
Anna Therese Bjerkreim, Ingeborg Eskerud, Anne Berit Guttormsen, Karl Erik Müller
07.02.2019
Forskerlinjene ble etablert i 2002 ved de medisinske fakultetene i Norge for å øke rekrutteringen til forskning blant medisinstudenter og yngre leger ( 1 ). Før den tid finansierte Norges...
Ingeborg Eskerud, Karl Erik Müller, Marianne Heldal Stien, Anne Berit Guttormsen, Anna Therese Bjerkreim
07.02.2019
Forskerlinjen ble opprettet ved de medisinske fakultetene i Norge i 2002 for å rekruttere flere medisinstudenter til forskning. Forskerlinjestudentene skal under veiledning drive selvstendig...
Karl Erik Müller, Carl Tollef Solberg, Juliana Ide Aoki, Lucile Maria Floeter-Winter, Audun Helge Nerland
25.12.2017
One aim of the Sustainable Development Goals is to end the epidemics of neglected tropical diseases by 2030. A multifaceted approach is needed to tackle leishmaniasis, keeping in mind the parasite,...
Karl Erik Müller, Ingrid Neteland, Carl Tollef Solberg
23.05.2017
What does it mean to be an accomplished professional? The answer is not self-evident. What we define as our profession and what qualities we think an accomplished doctor should have reveal a great...
Karl Erik Müller, Ingrid Neteland, Carl Tollef Solberg
23.05.2017
Hva vil det si å være faglig dyktig? Svaret er ikke gitt. Hva vi definerer som faget og hvilke kvaliteter en faglig dyktig lege skal inneha, røper mye om oss selv. Hertzberg og medarbeidere skrev i...
Anne Sofie Mørner Paus, Ingrid Neteland, Eivind Alexander Valestrand, Edvin Schei, Karl Erik Müller
19.08.2014
Profesjonalitet er ikke et eget fag med egne teorier, men de verdiene og tenkemåtene som kommer til uttrykk i alt legearbeid gjennom måten legen opptrer på. Ved det medisinske fakultet i Bergen...