Utdanner Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet leger til å arbeide i distrikter?

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1026 – 31

  I Tidsskriftet nr. 14 – 15/2017 skal det på s. 1029, tabell 3, i siste kolonne stå: Andel leger utdannet ved Universitetet i Tromsø som bemanner fastlegestillinger.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media